Ana Sayfa Yargı Kararları Y11HD 11.2.2010 E.2008/10992 – K.2010/1581

Y11HD 11.2.2010 E.2008/10992 – K.2010/1581

430
1

– Otel Müşterilerinin Başka Otele Yönlendirilmeleri (Konaklama Ücreti Yönünden)
– Turizm İşletmelerinin Sözleşme Dışı Otele Yönlendirmeleri (Konaklama Ücreti Yönünden)
– Otel Konaklama Ücretinin Talebinde Husumet (Sözleşme Dışı Yönlendirilen Müşteriler Yönünden) –

2634 Sa.Ka.37/c-1

Turizm İşletmelerinin, otelcinin rezervasyon kabulü sırasında bilinmeyen durumun ortaya çıkması halinde, müşterileri yakın çevredeki eşit ya da daha iyi nitelikli başka otele yerleştirebileceği hükmü çerçevesinde; sözleşme dışı müşteri kabul eden otel sahibi davacının, konaklama ücreti istemini istemini dava dışı (dolu otel) H. G. F. sahibi Yaşar Z.`ya yöneltmesi gerekir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi`nce verilen 1.5.2008 tarih ve 2005/85 – 2008/166 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Abdullah Turgut tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı vekili, müvekkilinin B. Orange Apart Hotel`in sahibi olduğunu, davalının çeşitli tarihlerde çektiği fakslarla müşterileri için rezervasyon yaptırdığını, davalı müşterilerinin davacı otelinde konakladıklarını, konaklama bedeli olan 4.168,35.- TL.`lık faturaya davalının itiraz ettiğini, müvekkilinin oteline rezervasyon yaptıran davalının dava dışı G. F. Otel adına fatura düzenlenmesini istediğini ileri sürerek, işlemiş faiziyle birlikte 8.150,00.- TL.`nın ticari faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin O. Tur Travel Agency isimli turizm acentesi olduğunu, dava dışı T. Telekom A.Ş.`nin çalışanlarının dinlenmeleri için sözleşme imzalandığını, bu sözleşmeye göre anılan şirket çalışanlarının dava dışı H. G. F.`de konaklanmalarının kararlaştırıldığını, bir kısım T. Telekom A.Ş. çalışanlarının anılan Otele gittiklerini, dolu olması üzerine davacı oteline yönlendirme yapıldığını, davacının istemini H. G. F.`in sahibi olan Yaşar Z.`ya yöneltmesi gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, dava dışı T. Telekom A.Ş. çalışanlarının tatil ihtiyacının karşılanması için G. F. Hotel ile anlaşıldığı, müşterilerin bu otele gittikleri, ancak bir kısmının yer olmaması nedeniyle davacı oteline yönlendirildikleri, davacı ile davalı arasında sözleşme bulunmadığı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37/c-1 bendi uyarınca düzenlenen Turizm İşletmelerinin Bakanlıkça Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesine göre, otelcinin rezervasyon kabulü sırasında bilinmeyen durumun ortaya çıkması halinde müşterileri yakın çevredeki eşit ya da daha iyi nitelikli başka otele yerleştirebileceği hükmü çerçevesinde, davacının istemini dava dışı H. G. F. sahibi Yaşar Z.`ya yöneltmesi gerektiği belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.11.H.D. 11.2.2010 E.2008/10992 – K.2010/1581

Önceki İçerikY6HD 1.2.2010 E.2010/169 – K.2010/805
Sonraki İçerikY19HD 2.3.2010 E.2009/5055 – K.2010/2201

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.