Ana Sayfa Yargı Kararları Y19HD 2.3.2010 E.2009/5055 – K.2010/2201

Y19HD 2.3.2010 E.2009/5055 – K.2010/2201

434
1

– Fatura Münderecatının Kesinleşmesi (Vade Farkı Ödenir İbaresi Hariç)
– Faturada Vade Farkı Ödenir İbaresi (Faturaya İtiraz Edilmemesi)
– Sözleşme Sona Erdikten Sonraki Kullanım (Fatura Münderecatının Kesinleşmesi)
– Doğalgaz Sözleşmesi Sona Erdikten Sonraki Alım (Fatura Münderecatının Kesinleşmesi) –

BK.76,96,182,210TTK.23/2,66

1. Doğalgaz Satış Sözleşmesinden kaynaklanan faturalara dayalı alacağın tahsili için girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin davada:
Doğalgaz satış sözleşmesi yenilenmemişse de, sayaç alıcı firmanın isteği üzerine sökülmediğinden; gönderilen ve itiraz edilmemekle, sadece fatura münderecatı yönünden kesinleşen faturalar sebebiyle ve bu miktar üzerinden talebin kısmen kabulüne dair kararda bir isabetsizlik yoktur.
2. Taraflar arasında yazılı şekilde yapılmamış olmakla birlikte geçerli sözleşme ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda faturalara (bedelin belli bir sürede ödenmemesi halinde vade farkı ödenir) ibaresinin yazılarak karşı tarafa tebliği ve karşı tarafça TTK.nun 23/2. maddesi uyarınca sekiz gün içinde itiraz edilmemesi halinde bu durum sadece fatura münderecatının kesinleşmesi sonucunu doğurup vade farkının davalı yanca kabul edildiği ve istenebileceği anlamına gelmez. (YİBK 27.6.2003 GÜN 2001/1 – 2003/1)

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, Doğalgaz Satış Sözleşmesinden kaynaklanan faturalara dayalı alacağın tahsili için girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir.

Davalı taraf duruşmalara katılmadığı gibi, cevap dilekçesi de vermemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama toplanan deliller ilk bilirkişi raporunu teyit eden benimsenen üçüncü bilirkişi kurulu raporuna göre;

taraflar arasındaki sözleşmenin yenilenmediği, sözleşmenin 1.4.2001 tarihi itibariyle sona erdiği, sözleşme sona erdiği için davalının alım taahhütlerinden sorumlu tutulamayacağı, sabit hizmet ücretinden de sözleşmenin 7. maddesi gereğince sorumlu tutulamayacağı, ancak davacının talebi üzerine tesis içerisindeki sayacın sökülmediği anlaşılmakla sayaç kira bedelinden sorumlu olduğu, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi sona ermekle, davacı tarafından davalıya gönderilen gaz alım taahhüdüne ilişkin faturalar ve bu faturaların gecikme cezasına ilişkin faturalar, sabit hizmet ücretine ilişkin faturalar ile bu faturaların gecikme cezasına ilişkin faturaların davalıya teslim ve TTK.nun 23/2. maddesi gereği 8 gün içinde itiraz edilmemesi halinde sadece fatura münderecatının kabul edilmiş sayılacağı, (27.6.2003 tarih, 2001/1 Esas – 2003/1 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararının da bu yönde olduğu) düzenlemesi karşısında bu faturalardan davalının sorumlu tutulamayacağı, davacının bu hükümlere yönelik talebinin reddi gerektiği, gerekçeleri ile davanın kısmen kabulüne, takibin 774.96.- YTL. asıl alacak 734.36.- YTL. işlemiş faiz olmak üzere toplam 1.509.32.- YTL. için yapmış olduğu itirazın iptaline, takibin bu miktar için devamına, fazlaya ilişkin 189.653.45.- YTL. istemin reddine, asıl alacağın % 40`ı oranındaki tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

SONUÇ: Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.19.H.D. 2.3.2010 E.2009/5055 – K.2010/2201

Önceki İçerikY11HD 11.2.2010 E.2008/10992 – K.2010/1581
Sonraki İçerikY1CD 3.3.2010 E.2008/3469 – K.2010/1289

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.