Ana Sayfa Yargı Kararları Y6CD 2.6.2008 E.2008/555 – K.2008/12249

Y6CD 2.6.2008 E.2008/555 – K.2008/12249

504
0

– İnternet Bankacılığı (Hırsızlık – Teşebbüs – Suçun Tamamlanması)

– Başkasının Banka Hesabından Para Çekmek (Bilişim Sistemleri Kullanılarak Hırsızlık – Teşebbüs)

– Bilişim Sistemleri Kullanılarak Hırsızlık (Teşebbüs – Suçun Tamamlanması)

– Zorunlu Müdafi (Yasal Şartları)

– Teşebbüs (İnternet Bankacılığında Hırsızlık )

 

5271 Sa.Ka.147,150,191 – TCK.53,142

Bilişim sisteminin kullanılması suretiyle işlenen hırsızlık suçu; yakınanın hesabındaki paranın, sanık tarafında başkası adına havale edilmesi anında tamamlanmış sayılır.

DAVA ve KARAR:

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ KARARI:

Sanığın internet bankacılığı hizmetinden yararlanan yakınanın şifresini elde ederek hesap bilgilerine ulaştıktan sonra, G. Bankası G. Şubesi`nde bulunan hesabındaki 5.800.- YTL.`yi oluşturduğu sahte kimliğe havale çıkarttığı, bu eyleminde sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirmenin söz konusu olmadığı anlaşıldığından; ayrıca 5271 sayılı CMK.`nın 6.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Yasa ile değişik 150/3 ve 26.12.2006 tarihli Ceza Genel Kurulu`nun 2006/8-317 E. ve 2006/319 sayılı Kararına göre, daha önce üst sınırı en az 5 yıl hapis cezasını gerektiren suçlarda zorunlu savunman atanması öngörülmüş iken, değişiklikten sonra bu zorunluluk alt sınırı 5 yıl ve daha fazla ceza gerektiren suçlardan yargılanan sanıklarla sınırlandırıldığı ve sanığa 5271 sayılı Yasa`nın 147, 191. maddelerindeki tüm hakları hatırlatılarak son sözü de sorulduktan sonra hüküm kurulduğu ve böylece savunma hakkı kısıtlanmadığından, tebliğnamedeki bozma isteyen düşünce benimsenmemiş; 24.7.2007 tarihli oturumda sanığın okunan nüfus kaydının kendisine ait olduğunu söylemesi karşısında, 97068 sicil numaralı yazman tarafından Mernis üzerinden çıkartılan sanığın nüfus kayıt örneğinin yerinde imzalanması ve hak yoksunlukların seçimlik olmaması nedeniyle 5237 sayılı Yasa`nın 53. maddesinin 1. fıkrasındaki c-d ve e bentlerinin de mahkumiyetin kanuni sonucu olarak infaz aşamasında uygulanması olanaklı görülmüş; bilişim sisteminin kullanılması suretiyle işlenen hırsızlık suçunun, sanık tarafından yakınanın hesabından paranın başkası adına havale edilmesi anında tamamlandığı gözetilmeyerek, eylemin kalkışma aşamasında kaldığının kabul edilmesi, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ: Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre sanık Orhan savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün tebliğnameye aykırı olarak ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.6.C.D. 2.6.2008 E.2008/555 – K.2008/12249

Önceki İçerikY8CD 22.1.2009 E.2008/13862 – K.2009/479
Sonraki İçerikY4CD 28.11.2007 E.2007/7328 – K.2007/10102

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.