Ana Sayfa Yargı Kararları Y8CD 22.1.2009 E.2008/13862 – K.2009/479

Y8CD 22.1.2009 E.2008/13862 – K.2009/479

1791
0

– Telefon Kayıtlarının Delil Değeri

– İletişim Kayıtlarının Delil Değeri

– Silah Kaçakçılığı

– Müsadere

– Silah Ve Eklentilerinin Müsaderesi

TCK.54 – 6136 Sa.Ka.12,13

1. Sanıkların aralarında Yasa`nın amaçladığı biçimde topluluk oluşturacak boyutta ortaklık ve birlikteliğin bulunduğuna dair, iletişim (telefon) tutanakları dışında delil bulunmasına rağmen; suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek eylemlerinin, 6136 sayılı Yasanın  12/2. madde ve fıkrasında tanımı yapılan toplu silah ticareti suçunu oluşturduğu kabul edilmesi isabetsizdir.

2. Sanıkların savunmalarının aksine, içeriği maddi bulgularla desteklenemeyen telefon görüşmelerine dayalı iletişim kayıtları dışında, cezalandırılmalarına yeter kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, sanıkların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gözetilmeden, atılı suçtan beraatları yerine yazılı şekilde ceza tayin edilmesi isabetsizdir.

3. Uygulamaya göre, suça konu silahların ve eklentilerin müsaderesinin 5237 sayılı TCK.nun 54. maddesi gereğince yapılması zorunludur.

DAVA ve KARAR:

1- Sanıklar H. K., M. B., ve M. E. hakkında toplu halde silah ticareti yapma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ KARARI:

Ancak;

1- Sanıklar H. K., M. B., ve M. E.`nin aralarında Yasanın amaçladığı biçimde topluluk oluşturacak boyutta ortaklık ve birlikteliğin bulunduğuna dair iletişim tutanakları dışında delil bulunmadığı gibi sanıklarda elde edilen suça konu silah ve mermileri kişisel ihtiyaçları için bulundurduklarına ilişkin savunmalarının aksine satmak amacıyla edindikleri veya bu amaçla bulundurduklarına ilişkin mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığından, sanıkların ev ve iş yerlerinde yapılan arama sonucunda sanık H. K.`nın evinde 2 adet 7.65 mm. çaplı tabanca, sanık M. E`nin işyerinde 340 adet mermi, sanık M. B.`nin işyerinde yapılan arama da ise 75 adet mermi ele geçtiğinin anlaşılması karşısında, sanık H. K.`nın sanıkta yakalanan silah sayısına göre alt sınırdan uzaklaşılarak 6136 sayılı Yasanın 13/1. maddesi uyarınca, sanık M. E.`nin aynı yasanın 13/1. maddesi uyarınca, sanık M. B.`nin ise aynı yasanın 13/3 maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek eylemlerinin, 6136 sayılı Yasanın 12/2. madde ve fıkrasında tanımı yapılan toplu silah ticareti suçunu oluşturduğu kabul edilerek yazılı biçimde uygulama yapılması,

2- Sanıklar Y. A. ve F. B. hakkında toplu silah ticareti yapmak suçundan kurulan hükme yönelik sanık müdafiilerinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine dair, savunmalarının aksine, içeriği maddi bulgularla desteklenemeyen telefon görüşmelerine dayalı iletişim kayıtları dışında cezalandırılmalarına yeter kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, sanıkların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gözetilmeden, atılı suçtan beraatları yerine yazılı şekilde kabul edilerek ceza tayin edilmesi,

3- Sanık C. A. hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelemesine gelince;

Oluşa ve tüm dosya içeriğine göre; sanığın silah ticareti yaptığına yönelik savunmasının aksine şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı kanıt elde edilemediği gözetilmeden, beraatı yerine dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi,

4- Uygulamaya göre de;

Hükümden sonra 8.2.2008 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 155. maddesi ile 6136 sayılı Yasanın 12/son maddesi yürürlükten kaldırıldığından, suça konu silahların ve eklentilerin müsaderesinin 5237 sayılı TCK.nun 54. maddesi gereğince yapılması zorunluluğu;

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı sanıklar Y. A. ve F. B. hakkında 2 nolu bozma nedeniyle, Başkan Z.A. ve üye H, A.`nın, sanık  C. A. yönünden 3 nolu kararda üye H. A.’nın muhalefetleri ile sanıkların atılı suçlardan beraatlerine, sanık M. B. hakkında 1 nolu bozma gerekçesi yönünden üye H. A.`nın muhalefeti ile oyçokluğuyla, sanıklar H. K. ve M. E. hakkında  1 nolu sebepten dolayı  BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.8.C.D. 22.1.2009 E.2008/13862 – K.2009/479

Sonraki İçerikY6CD 2.6.2008 E.2008/555 – K.2008/12249

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.