Ana Sayfa Yargı Kararları YHGK 22.12.2010 E.2010/9-749 – K.2010/674

YHGK 22.12.2010 E.2010/9-749 – K.2010/674

454
0

Gerekçeli Kararda Hakim İmzasının Bulunmaması

HUMK.388/5, 390

Kısa karar hakim ve katip tarafından imzalanmış olduğundan, gerekçeli karardaki hakim imzası eksikliği bozma nedeni yapılmamış; belirtilen imza eksiğinin ve adı geçen davalı vekillerinin usulünce düzenlenmiş vekaletname veya yetki belgelerinin tamamlanması için, dosyanın yerel mahkemeye geri çevrilmesi gerekmiştir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 28.12.2007 gün ve 2006/533 2007/882 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 1.2.2010 gün ve 2010/946-2010/1803 sayılı ilamı;

Bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

İşin esası incelenmeden evvel gerekçeli kararda hakim imzasının bulunmaması ön sorun olarak ele alınmıştır.

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 388/5. ve 390. maddelerine göre, Mahkeme kararında hâkimin ve tutanak kâtibinin imzalarının bulunması zorunludur.

Yerel mahkemece, 21.9.2010 günlü celsede verilen direnmeye ilişkin kısa kararın Mahkeme hakimi ve zabit katibince imzalandığı, ancak yazılan 21.9.2010 gün ve 2010/360 E.2010/610 sayılı gerekçeli kararda hakim imzasının bulunmadığı görülmüştür.

Bunun yanında, direnme kararını 22.9.2010 harç tarihli dilekçe ile temyiz eden Davalı Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili Avukat Sümeyra Sürmeli’nin ve 25.10.2010 tarihli dilekçeyi sunan Avukat Ayşan Koyuncu’nun usulünce düzenlemiş vekâletnamelerine veya yetki belgelerine de dosya arasında rastlanmamıştır.

Yukarıda yapılan açıklama ve tespitlere göre sonuç olarak; kısa karar hakim ve katip tarafından imzalanmış olduğundan, gerekçeli karardaki hakim imzası eksikliği bozma nedeni yapılmamış; belirtilen imza eksiğinin ve adı geçen davalı vekillerinin usulünce düzenlenmiş vekaletname veya yetki belgelerinin tamamlanması için, dosyanın Yerel Mahkemeye geri çevrilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklandığı üzere, gerekçeli karardaki hakim imzası eksikliği tamamlandıktan ve Avukatlar Sümeyra Sürmeli ile Ayşan Koyuncu’nun Davalı vekili olduklarına ilişkin vekaletname ya da usulünce düzenlenmiş yetki belgeleri eklendikten sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere yeniden gönderilmesi için, dosyanın Yerel Mahkemeye GERİ ÇEVRİLMESİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.H.G.K. 22.12.2010 E.2010/9-749 – K.2010/674

Önceki İçerikY9HD 1.4.2010 E.2010/9011 – K.2010/8893
Sonraki İçerikYHGK 9.2.2011 E.2010/3-645 – K.2011/53

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.