Ana Sayfa Yargı Kararları YHGK 13.4.2011 E.2011/7-27 – K.2011/131

YHGK 13.4.2011 E.2011/7-27 – K.2011/131

564
0

– Doğum Ve Ölümün İspatı
– Mirasçılık Belgesi Verilmesi

TMK.30

Doğum ve ölüm nüfus sicilindeki kayıtlarla ispat edilebilir. Nüfus kütüklerinde kayıt bulunmaması veya bulunan kaydın doğru
olmadığının anlaşılması halinde, gerçek durum her türlü delille kanıtlanabilir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki “Mirasçılık belgesi verilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;

Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 23.10.2009 gün ve 2009/408 E. – 2009/1676 K. sayılı kararın
incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 18.3.2010 gün ve 2009/7712 E. – 2010/1470 K. sayılı ilamı;

(…Dava, mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece miras bırakan Abuzer Demir’in kayıtlarına ulaşılamadığı, davacı ile nesep ilişkisinin tam olarak kurulamadığı
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç toplanan delillere ve yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 30. maddesi hükmünde doğum ve ölümün nüfus sicilindeki kayıtlarla ispat edilebileceği, nüfus
kütüklerinde kayıt bulunmaması veya bulunan kaydın doğru olmadığının anlaşılması halinde gerçek durumun her türlü delille
kanıtlanabileceği açıklanmıştır.

Somut olaya gelince miras bırakan Abuzer Demir’in nüfusta kaydının bulunmadığı anlaşılmakta ise de davacının dedesi Adıyaman Merkez
Durak Köyü cilt no:48, hane:37 nüfusta kayıtlı Hasan Demir’in baba adının Abuzer olduğu davacının beyanı ve nüfus kayıtlarından
anlaşılmaktadır.

Davacı da dedesi Hasan Demir’in babası olan kök miras bırakanının mirasçılarını ve miras paylarını gösterir mirasçılık belgesinin
verilmesini istemiştir. Mevcut nüfus kayıtları davacı ile dedesinin babası arasındaki nesep ilişkisini kanıtlamaya yeterlidir.

Hal böyle olunca mevcut nüfus kayıtları dikkate alınarak mirasçılık belgesinin verilmesi gerekirken yersiz gerekçelerle davanın
reddine karar verilmesi isabetsizdir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda;
mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra
gereği görüşüldü:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve
özellikle hasımsız olarak açılan dava sonucu verilen mirasçılık belgesi kararının çekişmesiz yargı kararı niteliğinde olmakla şekli
bakımdan kesinleşmiş olsa bile maddi hukuk açısından kesin hüküm teşkil etmemesine, her zaman aksinin iddia ve ispatının olanaklı
olmasına ve aksi ispat edilene kadar geçerli olup içeriğine göre işlem yapılması gerekmesine göre,

Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire Bozma Kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya
aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile BOZULMASINA, oyçokluğu ile karar verildi.

Y.H.G.K. 13.4.2011 E.2011/7-27 – K.2011/131

Önceki İçerikY11CD 23.12.2010 E.2010/7736 – K.2010/14823
Sonraki İçerikYHGK 13.4.2011 E.2010/2-751 – K.2011/96

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.