Ana Sayfa Yargı Kararları Y9HD 2.3.2010 E.2010/1530 K.2010/5615

Y9HD 2.3.2010 E.2010/1530 K.2010/5615

403
0

– Kıdem Tazminatı
– İşçilik Alacaklarının Hesabında Net-Brüt Ayrımın Yapılması (İnfazda Tereddüt)
– İzin Sürelerinin
– Hesaplanması (Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanılmayan Dönem) –

Dava, kıdem, ihbar tazminatı, izin, ücret, ikramiye, yakacak yardımı ve bayram yardımı, temizlik yardımı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesi talebini içermektedir.
Mahkemece hüküm altına alınan isteklerle ilgili bürüt veya net olarak karar verildiği hüküm fıkrasında açıklanmamıştır.

Hükme esas alınan bilirkişi raporu bazı işçilik alacaklarından gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılmış ise de, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve sendika aidatı kesilmesi gereken alacaklar bakımından sözü edilen kesintiler yapılmamış, mahkeme kararında da bu kesintilerle ilgili bir açıklamaya yer verilmemiştir.

Karar bu yönüyle infazda tereddüde ve davalı işverenin mükerrer sorumluluğuna yol açabilecek niteliktedir. Gerekirse, bilirkişiden ek hesap raporu alınmak suretiyle sonuca gidilmelidir.

DAVA ve KARAR:
Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, izin, ücret, ikramiye, yakacak yardımı ve bayram yardımı, temizlik yardımı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş. Çil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacı işçi yıllık izin ücretini talep etmiş, mahkemece toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre hesaplanmış olan ek raporda tespit edilen miktarın kabulüne karar verilmiştir.
Davacı işçinin, sendika üyeliğinin işyerinde çalışmaya başladığı tarihten sonra gerçekleştiği anlaşılmakla birlikte, tüm çalışma süresi için toplu iş sözleşmesinde öngörülen arttırılmış izin süreleri üzerinden hesaplamaya gidilmiştir.

Davacının toplu iş sözleşmesinde yararlanmadığı dönem için izin sürelerinin toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenmesi hatalıdır.

Bununla birlikte davacı vekili işyerinde yıllık izin sürelerinin yasada belirlenen sürelerin üzerinde uyguladığını ileri sürmüş olmakla mahkemece bu yön üzerinde durulmalı ve tarafların bu yönde beyanları alındıktan sonra gerekirse diğer deliller toplanmak suretiyle bir karar verilmelidir.

3. Mahkemece hüküm altına alınan isteklerle ilgili bürüt veya net olarak karar verildiği hüküm fıkrasında açıklanmamıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporu bazı işçilik alacaklarından gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılmış ise de, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve sendika aidatı kesilmesi gereken alacaklar bakımından sözü edilen kesintiler yapılmamış, mahkeme kararında da bu kesintilerle ilgili bir açıklamaya yer verilmemiştir.
Karar bu yönüyle infazda tereddüde ve davalı işverenin mükerrer sorumluluğuna yol açabilecek niteliktedir. Gerekirse, bilirkişiden ek hesap raporu alınmak suretiyle sonuca gidilmelidir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.9.H.D. 2.3.2010 E.2010/1530 K.2010/5615

Önceki İçerikY9HD 11.3.2010 E.2008/21713 – K.2010/6562
Sonraki İçerikY11HD 23.2.2010 E.2008/5920 – K.2010/2032

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.