Ana Sayfa Yargı Kararları Y6HD 8.6.2010 E.2010/3042 – K.2010/6904

Y6HD 8.6.2010 E.2010/3042 – K.2010/6904

2066
0

– Ortaklığın Giderilmesi (İmar Uygulaması İşleminin İptali Davasının Beklenilmemesi)
– Paydaşlığın Giderilmesi (İmar Uygulaması İşleminin İptali Davasının Beklenilmemesi)
– İmar Uygulamasının İptali Davasının Bekletici Mesele Oluşturması (Ortaklığın Giderilmesi)
– Bekletici Mesele (Ortaklığın Giderilmesi Davasında İmar Uygulaması İşleminin İptali Davası) –

TMK.698,6993194 Sa.Ka.18

İmar uygulaması sonucu paylı olarak tescil edilen taşınmaza ait imar işleminin yürürlüğü durdurulmuştur. İmar parselasyonu oluşmadığı için paydaşlığın giderilmesi davası da konusuz kalacaktır. Bu nedenle idari yargıda açılan davanın sonucunun beklenmesi gerekmektedir.

DAVA ve KARAR:

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Uyuşmazlık, 7 no`lu parselin paydaşlığının giderilmesine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulü ile taşınmazın satışı suretiyle paydaşlığın giderilmesine karar verilmesi üzerine hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu edilen ve satışına karar verilen H… Mahallesi 2045 ada 7 parsel no`lu 579.41 m2 arsalı kerpiç ev nitelikli taşınmaz 27.3.2008 tarihinde yapılan imar uygulaması sonucu oluşmuş ve taraflar adına paylı mülkiyet hükümlerine tabi olarak tescil edilmiştir. Ne var ki dava dışı Turhan ve arkadaşları tarafından Van İkinci İdare Mahkemesi`nin 2009/368 esas sayılı dosyasında V… Belediye Başkanlığı aleyhine imar uygulamasının iptali için dava açılmış, mahkemece de 3.6.2009 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
İmar planının iptali için açılan davada şüyuulandırma işleminin iptaline karar verilmesi halinde ortada imar parseli kalmayacağından paydaşlığın giderilmesi davası da konusuz kalmış olur.
Bu durumda mahkemece sözü edilen idari yargıda açılan davanın sonucunun beklenerek oluşacak duruma göre davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme sonucu hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.6.H.D. 8.6.2010 E.2010/3042 – K.2010/6904

Önceki İçerikY1HD 5.3.2009 E.2009/1181 – K.2009/2759
Sonraki İçerikY1HD 12.5.2010 E.2010/5029 – K.2010/5612

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.