Ana Sayfa Yargı Kararları Y6HD 20.01.2009 E.2008/11914 – K.2009/148

Y6HD 20.01.2009 E.2008/11914 – K.2009/148

430
0

– Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Tebliği Zorunluluğu (Taraf Teşkili)

– Savunma Hakkının Kısıtlanması (Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Tebliği Zorunluluğu)

– Usulsüz Tebligat (Taraf Teşkilini Engeller) –

 

HUMK.737201 Sa.Ka.20,21 – Tebliğ Tüzüğü 28

Davalılardan Aytekin’e duruşma gün ve saatini bildiren davetiyenin tebliğinde davalının ne sebeple adreste bulunmadığı tevsik edilmediği gibi haber verilen komşu imzası da alınmamıştır. Bu durumda, dava dilekçesinin davalıya yöntemine uygun olarak tebliğ edildiği kabul edilemeyeceğinden, taraf teşkilinin sağlandığı söylenemez.

DAVA ve KARAR:

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar davalılardan Akdeniz Belediye Bşk. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Uyuşmazlık, bir adet taşınmazda ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılardan Akdeniz Belediyesi tarafından temyiz edilmiştir.
Tebligat Kanununun 20-21 ve Tüzüğün 28. maddesi gereğince muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan herbiri gösterilen adreste bulunmaz iseler tebliğ memurunun adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti, zabıta amir ve memurlarından tahkik ederek beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazıp imzalaması gerekir. HUMK.nun 73. maddesi hükmü gereğince yasanın gösterdiği özel haller dışında, mahkemece davanın tarafları dinlenmeden ya da iddia ve savunmalarını açıklamaları için yasal şekle uygun şekilde davet edilmeden hüküm verilemez. Bu nedenle tarafların dinlenmesi iddia ve savunmalarını açıklamaları için usulüne uygun olarak davet edilmeleri gerekir.
Olayımızda, davalılardan Aytekin Çakır`a duruşma gün ve saatini bildiren davetiyenin tebliğinde davalının ne sebeple adreste bulunmadığı tevsik edilmediği gibi haber verilen komşu imzası da alınmamıştır. Bu durumda, dava dilekçesinin davalıya yöntemine uygun olarak tebliğ edildiği kabul edilemeyeceğinden, taraf teşkilinin sağlandığı söylenemez. Mahkemece, davalı Aytekin Çakır`a dava dilekçesi, duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin yöntemine uygun tebliğ edildikten sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle davalı Akdeniz Belediyesi`nin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, oybirliğiyle karar verildi.

Y.6.H.D. 20.01.2009 E.2008/11914 – K.2009/148

Önceki İçerikYHGK 04.11.2009 E.2009/2-418 – K.2009/470
Sonraki İçerikYHGK 21.10.2009 E.2009/1-425 – K.2009/449

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.