Ana Sayfa Yargı Kararları Y6CD 4.5.2010 E.2008/17065 – K.2010/5684

Y6CD 4.5.2010 E.2008/17065 – K.2010/5684

450
2

– Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (İtiraz – Temyiz Yolu Yoktur – Koşullu Düşme Kararı)
– Koşullu Düşme Kararı (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması)
– Yağma (Çocuk Koruma Kanunu)
– Çocuk Koruma Kanununda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması –

5395 Sa.Ka.23,32 CMK.223,231

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları “koşullu bir düşme kararı” niteliğinde olup, anılan maddede yasa yolu açıkça itiraz olarak öngörülmüştür.
Koşulların gerçekleşmesi halinde, 5271 sayılı Yasanın 223. maddesinde belirtilen düşme kararı verileceğinden ancak bu aşamada hükümlere ilişkin yasa yolu olan temyiz yasa yoluna başvurulabileceği kabul edilmiştir.
Ceza yargılamasında yasa yolu isteme göre değil yasa sistematiği ve normları dikkate alınarak belirlenmelidir. Yasada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı başvurulabilecek yasa yolu hiçbir istisnaya yer vermeksizin açıkça itiraz olarak belirtilmiş olmakla, Yasanın öngörmediği bir istisnayı yargı kararı ile yaratmak, suçun niteliği veya sübutuna yönelik başvuruların dahi yasa yolunu temyiz olarak değiştireceğini kabul etmek olanaksızdır.

DAVA ve KARAR:

Yağma suçundan Ali G…`in 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve Çocuk Koruma Kanunu 23. maddesi yollaması ile 5560 sayılı Yasa ile değişik CMK. 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 3 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına dair (Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi)`nce 28.11.2007 gün ve 412-523 sayı ile verilen karara karşı sanık savunmanı tarafından 4.1.2008 günlü müddeti muhafaza dilekçesi ile temyiz edilmesi üzerine;

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ KARARI:

Dosya üzerinde inceleme yapan (Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi)`nce 31.1.2008 gün 412-523 sayı ile;

Sanık savunmanının temyiz dilekçesi itiraz dilekçesi olarak değerlendirilerek, istemin reddine, kararın değerlendirilmesi için Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.
Dosya üzerinden inceleme yapan (Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi)`nce 6.2.2008 gün 2008/106 D.İş sayı ile;

“Tüm dosya Yargıtay 6. Ceza Dairesinin bozma ilamındaki hususlar ve Çocuk Koruma Kanununun 32. maddesi incelendiğinde usul yönünden sanığın yaşı, üzerine atılı suç ve hükmedilen ceza miktarı itibarıyla hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararında bir isabetsizlik görülmediğinden ve bu nedenle itirazın REDDİNE,

Hükmün esas yönünden temyize tabi suç bulunması sanık müdafiinin dilekçesinde gerekçeli kararın tebliğinden itibaren gerekçeli temyiz dilekçesinin dosyaya sunulacağını belirtmesi karşısında, esas yönünden temyiz incelemesi yapılmak üzere ilgili Daireye gönderilmesi hususunda dosyanın mahkemesine iadesine” karar verilmiş, kesin nitelikteki merci kararı sanık müdafiine tebliğ olunmuştur.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları “koşullu bir düşme kararı” niteliğinde olup, anılan maddede yasa yolu açıkça itiraz olarak öngörülmüştür.

Koşulların gerçekleşmesi halinde, 5271 sayılı Yasanın 223. maddesinde belirtilen düşme kararı verileceğinden ancak bu aşamada hükümlere ilişkin yasa yolu olan temyiz yasa yoluna başvurulabileceği kabul edilmiştir

Ceza yargılamasında yasa yolu isteme göre değil yasa sistematiği ve normları dikkate alınarak belirlenmelidir. Yasada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı başvurulabilecek yasa yolu hiçbir istisnaya yer vermeksizin açıkça itiraz olarak belirtilmiş olmakla, Yasanın öngörmediği bir istisnayı yargı kararı ile yaratmak, suçun niteliği veya sübutuna yönelik başvuruların dahi yasa yolunu temyiz olarak değiştireceğini kabul etmek olanaksızdır.

Hal böyle olunca;

SONUÇ: Dosyanın incelenmeksizin mahkemesine iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.6.C.D. 4.5.2010 E.2008/17065 – K.2010/5684

Önceki İçerikY2CD 20.1.2010 E.2009/55418 – K.2010/613
Sonraki İçerikY6CD 11.3.2010 E.2007/8566 – K.2010/2473

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.