Ana Sayfa Yargı Kararları Y5HD 22.11.2007 E.2007/10042 – K.2007/13615

Y5HD 22.11.2007 E.2007/10042 – K.2007/13615

341
0

 

– Kamulaştırmasız El Atmada Bedel Davası  (Arsa Nitelikli Taşınmaz)

 

– Arsa Niteliğindeki Taşınmaz (Kamulaştırmasız El Atma)

221 Sa.Ka. – 2942 Sa.Ka.11

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında da, Kamulaştırma Kanununun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.
Dava konusu taşınmaz arsa niteliğindedir. Sözü edilen Kanunun 11/1-g maddesi uyarınca, arsalara özel amacı olmayan serbest satışlara göre emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi gerekmektedir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor geçersizdir. Şöyle ki;

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında da Kamulaştırma Kanununun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Dava konusu taşınmaz arsa niteliğindedir. Sözü edilen Kanunun  11/1-g maddesi uyarınca arsalara özel amacı olmayan serbest satışlara göre emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi gerekir.

Dava konusu taşınmaz 20827 m2 yüzölçümünde olup bilirkişi kurulunca emsal olarak alınan satışlar ise; 1059 m2 ve 423 m2 yüzölçümlerinde olduğu gibi, alıcıları da Anonim ve Limited şirketlerdir. Bu nedenle emsal olarak kabul edilmeleri mümkün değildir. Taraflara dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden, yakın zamanda satışı yapılan benzer yüzölçümlü serbest  alım-satımları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde resen emsal celbine gidilmesi ve bu emsallere göre değer biçilmesi için yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu ile keşif yapılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden geçersiz bilirkişi kurulu raporuna göre hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.5.H.D. 22.11.2007 E.2007/10042 – K.2007/13615

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADA BEDEL DAVASI (Arsa Nitelikli Taşınmaz) – ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ (Kamulaştırmasız El Atma) –

221 Sa.Ka. – 2942 Sa.Ka.11

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında da, Kamulaştırma Kanununun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Dava konusu taşınmaz arsa niteliğindedir. Sözü edilen Kanunun 11/1-g maddesi uyarınca, arsalara özel amacı olmayan serbest satışlara göre emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi gerekmektedir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor geçersizdir. Şöyle ki;

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında da Kamulaştırma Kanununun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Dava konusu taşınmaz arsa niteliğindedir. Sözü edilen Kanunun11/1-g maddesi uyarınca arsalara özel amacı olmayan serbest satışlara göre emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi gerekir.

Dava konusu taşınmaz 20827 m2 yüzölçümünde olup bilirkişi kurulunca emsal olarak alınan satışlar ise; 1059 m2 ve 423 m2 yüzölçümlerinde olduğu gibi, alıcıları da Anonim ve Limited şirketlerdir. Bu nedenle emsal olarak kabul edilmeleri mümkün değildir. Taraflara dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden, yakın zamanda satışı yapılan benzer yüzölçümlü serbestalım-satımları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde resen emsal celbine gidilmesi ve bu emsallere göre değer biçilmesi için yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu ile keşif yapılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden geçersiz bilirkişi kurulu raporuna göre hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.5.H.D. 22.11.2007 E.2007/10042 – K.2007/13615

Önceki İçerikY2CD 23.6.2008 E.2008/5495 – K.2008/11522
Sonraki İçerikY12HD 2.4.2007 E.2007/3754 – K.2007/6304

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.