Ana Sayfa Yargı Kararları Y5CD 7.7.2011 E.2011/1880 – K.2011/9649

Y5CD 7.7.2011 E.2011/1880 – K.2011/9649

453
2

– Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılması (İtiraz Mercii – Kararın Mahiyeti)
– Zimmet (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması)

CMK.231/5-6-12, 264, 268, 271

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlar, itiraza tabi olup Yargıtay tarafından temyizen incelenmesi mümkün değildir.

Yetkili mercii olan, Ağır Ceza Mahkemesince, CMK.nun 231/6. maddesinde belirtilen, suça ve sanığa ilişkin objektif uygulama koşullarının var olup olmadığı ile sınırlı bir değerlendirme yapılması yerine;

Henüz açıklanmamış ve bu itibarla varlık kazanmamış hükmün, içeriğindeki hukuka aykırılıkların denetlenmesi suretiyle, temyiz incelemesine konu olduğu sebebine dayanılarak “karar verilmesine yer olmadığına” dair verdiği karar, hukuki değerden yoksundur.

DAVA ve KARAR:

Zimmet suçundan sanık B.? Ö.`ün yapılan yargılanması sonunda; hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 7.4.2009 gün ve 2006/206 Esas – 2009/102 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi Yerel C. Savcısı tarafından istenilmiş ve katılan PTT. Genel Müdürlüğü vekilinin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itirazı üzerine,

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesince 10.8.2009 gün ve 2009/679 Değişik İş ile hükmün temyizi mümkün bulunduğu cihetle itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilerek temyiz incelemesi için gönderilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI:

Sanık hakkında zimmet suçundan dolayı CMK.nun 231/5. maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar, aynı Yasanın 231/12. maddesine göre itiraza tabi olup Yargıtay tarafından temyizen incelenmesi mümkün bulunmadığından, Yerel C. Savcısının yasa yolunda yanılgıya düşerek vermiş olduğu ve CMK.nun 264. maddesi hükmüne nazaran itiraz mahiyetinde kabulü gereken temyiz talebi ile katılan vekilinin 10.4.2009 tarihli itirazı üzerine, yetkili mercii olan Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesince CMK.nun 231/6. maddesinde belirtilen suça ve sanığa ilişkin objektif uygulama koşullarının var olup olmadığı ile sınırlı bir değerlendirme yapılması yerine, CMK.nun 231. ve 271. maddeleri ile YCGK.nun 3.2.2009 gün ve 2009/13-12 sayılı kararına aykırı olarak henüz açıklanmamış ve bu itibarla varlık kazanmamış hükmün içeriğindeki hukuka aykırılıkların denetlenmesi suretiyle hükmün temyiz incelemesine konu olduğu sebebine dayanılarak “karar verilmesine yer olmadığına” dair karar verildiği, ancak bu kararın CMK.nun 231/12. maddesine aykırı ve hukuki değerden yoksun olduğu gözetilerek,

SONUÇ: Bu talepler konusunda aynı Kanunun 264. ve 268. maddeleri uyarınca mahallinde karar verilmek üzere incelenmeyen dosyanın Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.5.C.D. 7.7.2011 E.2011/1880 – K.2011/9649

Önceki İçerikY1CD 13.7.2011 E.2011/1267 – K.2011/4491
Sonraki İçerikY8CD 22.6.2010 E.2010/4773 – K.2010/8979

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.