Ana Sayfa Yargı Kararları Y5CD 25.2.2011 E.2011/486 – K.2011/1385

Y5CD 25.2.2011 E.2011/486 – K.2011/1385

431
0

– Cinsel Saldırı Ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu – Ceza Tayininde Asgari Hadden Uzaklaşılması
– Temel Ceza Tayininde Takdiri Oluşturan Gerekçeler
– Suça Teşebbüs

TCK.3/1, 61/1

1. Temel cezanın, denetime olanak verecek şekilde ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle ilgili kanun maddesindeki alt ve üst sınırları arasında takdir hakkının kullanılması zorunluluğuna uyulmayıp, sadece madde metnindeki gerekçeler tekrar edilmekle yetinilerek, yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden, asgari hadden uzaklaşılarak belirlenmesi isabetsizdir.

2. Katılanı kolundan çekerek yoldan yaklaşık 20 metre içeriye ormanlık alana götüren, katılanın çığlık atması ve kendisini bırakmasını istemesi, daha sonra katılanın bağırması üzerine üzerinden kalkarak kaçıp yanından uzaklaştığı anlaşılan sanığın; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eyleminin teşebbüs aşamasında kalıp kalmadığının karar yerinde tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi de kununa aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık Birol K…’ın yapılan yargılanması sonunda; eyleminin ruh sağlığını bozacak şekilde cinsel saldırı suçunu oluşturduğunun kabulüyle bu suç ve atılı diğer suçtan mahkumiyetine dair,

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 1.4.2010 gün ve 2009/251 E. – 2010/63 K. sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan,

Dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE,

Ancak; 5237 sayılı TCK.nun 61. maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken söz konusu maddenin 1. fıkrasında yedi bent halinde sayılan hususlarla aynı Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasındaki “suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur” şeklindeki yasal düzenlemeler ile dosyaya yansıyan kanıtlar birlikte ve isabetle değerlendirilip, denetime olanak verecek şekilde ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle ilgili kanun maddesindeki alt ve üst sınırları arasında takdir hakkının kullanılması zorunluluğuna uyulmayarak sadece madde metnindeki gerekçeler tekrar edilmekle yetinilip yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden temel cezaların asgari hadden uzaklaşılarak belirlenmesi,

Kaçamaklı savunma, katılanın aşamalardaki beyanları, tanık anlatımları, olay yeri krokisi ve tüm dosya kapsamına göre, katılanı kolundan çekerek yoldan yaklaşık 20 metre içeriye ormanlık alana götüren, katılanın çığlık atması ve kendisini bırakmasını istemesi daha sonra katılanın bağırması üzerine üzerinden kalkarak kaçıp yanından uzaklaştığı anlaşılan sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eyleminin teşebbüs aşamasında kalıp kalmadığının karar yerinde tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ: Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.5.C.D. 25.2.2011 E.2011/486 – K.2011/1385

Önceki İçerikYHGK 9.2.2011 E.2010/3-645 – K.2011/53
Sonraki İçerikYCGK 26.5.2009 E.2009/16-15 – K.2009/138

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.