Ana Sayfa Yargı Kararları Y5CD 19.1.2009 E.2008/12868 – K.2009/47

Y5CD 19.1.2009 E.2008/12868 – K.2009/47

385
0

– Zimmet (Spor Toto Oyun Bedeli)

– Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal (Spor Toto Oyununda Toplanan Bedeller Devlet Malı Sayılmaz)

– Zamanaşımı (Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suiistimal)

– Spor Toto Teşkilatı Müdürlüğü (Kamu Görevi Yapan Bir Kuruluş  Değildir)

– Memur Gibi Cezalandırılma (Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Mensupları Memur Değildir)

– Spor Toto Oyun Bedelleri

 

TCK.155,247765 Sa.Ka.102,104

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü; Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında 7258 sayılı Kanun uyarınca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı bir kuruluştur.
Futbol karşılaşmalarında müşterek bahisler düzenlemek devletin yerine getirmek zorunda olduğu bir iş niteliğinde sayılamayacağı cihetle, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün kamu görevi yapan bir kuruluş olarak kabulünün mümkün değildir ve toplanan oyun bedellerinin Devlet malı sayılamaz. Mensuplarının memur gibi cezalandırılacakları konusunda açıklayıcı ve düzenleyici bir hüküm de bulunmamaktadır.
Spor Toto oyun paralarının mal edinilmesi eylemi, hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçunu oluşturur.
Bu suçu 7 yıl 6 aylık asli ve ilave zamanaşımına tabidir.

DAVA ve KARAR:

Basit zimmet suçundan sanığın yapılan yargılanması sonunda; mahkûmiyetine dair Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 7.3.2006 gün ve   2003/437 Esas – 2006/266 Karar sayılı balonun süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI:

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü; Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında 7258 sayılı Kanun uyarınca Gençlik ve  Spor Genel Müdürlüğüne bağlı bir kuruluş olup, futbol karşılaşmalarında müşterek bahisler düzenlemek devletin yerine getirmek zorunda olduğu bir iş niteliğinde sayılamayacağı cihetle Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün kamu görevi yapan bir kuruluş olarak kabulünün mümkün olmadığı ve toplanan oyun bedellerinin  Devlet malı sayılacağı veya mensuplarının memur gibi cezalandırılacakları konusunda açıklayıcı ve düzenleyici bir hüküm de bulunmadığından, bu paraların mal edinilmesi eyleminin hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçunu oluşturacağı gözetilmeksizin sanığın basit zimmet suçundan cezalandırılmasına karar verilmişse de; bu suçun tabi olduğu Yasa maddesinde öngörülen cezanın üst sının itibariyle 765 sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2. maddelerinde belirtilen 7 yıl 6 aylık asli ve  ilave zamanaşımına tabi olduğu, suç tarihi olan 9.11.2000`den inceleme gününe kadar bu sürenin gerçekleştiği anlaşıldığından,

SONUÇ: 5237 sayılı TCK.nun 7/2. maddesi ile 5320 sayılı Kanunun  8/1. maddesi de gözetilmek suretiyle hükmün CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden aynı Kanunun 322/1 ve 5271 sayılı CMK.nun 223/8. maddeleri uyarınca kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.5.C.D. 19.1.2009 E.2008/12868 – K.2009/47

Önceki İçerikYCGK 27.1.2009 E.2008/7-151 – K.2009/9
Sonraki İçerikY5CD 25.2.2008 E.2007/9731 – K.2008/1141

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.