Ana Sayfa Yargı Kararları Y5CD 18.1.2010 E.2009/12606 – K.2010/93

Y5CD 18.1.2010 E.2009/12606 – K.2010/93

443
0

– Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı (Ağzı Kapanmak Suretiyle Zorla – Zincirleme Suç)
– Zincirleme Suç (Çocuğun Cinsel İstismarı)
–  Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak –

5320 Sa.Ka.8TCK.43,103

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından yapılan yargılamada;
Mağdurenin beyanlarından ve doktor raporlarından sanığın cinsel istismar eylemini ağzını kapatarak cebirle işlediği halde TCK.nun 103/4. maddesinin uygulanmaması;
Sanığın cinsel istismar eylemlerini bir suç işleme kararının icrası kapsamında aynı zamanda işlediğinden, zincirleme suç hükümleri şartları bulunmadığı halde verilen cezanın aynı Kanunun  43. maddesi ile artırılması; kanuna aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından sanık M. `nin yapılan yargılanması sonunda; atılı suçlardan mahkümiyetine dair,
M. 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26.2.2009 gün ve 2008/12 Esas, 2009/90 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi;

Sanık müdafiin duruşmalı inceleme talebinin, sanığa tayin olunan ceza miktarı nazara alınarak 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nun 318. maddesi  uyarınca reddiyle incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI:

Delillerle iddia ve savunma duruşma gözönünde tutularak tahlil ve  takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış  bulunduğundan yerinde görülmeyen sanık müdafiin temyiz itirazlarının reddiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan kurulan hükmün tebliğname gibi ONANMASINA,

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kurulan hükmün  temyiz incelemesine gelince;

Mağdurenin beyanlarından ve doktor raporlarından sanığın cinsel istismar eylemini ağzını kapatarak cebirle işlediği halde TCK.nun 103/4. maddesinin uygulanmaması Sanığın cinsel istismar eylemlerini bir suç işleme kararının icrası kapsamında aynı zamanda işlediğinden, zincirleme suç hükümleri şartları bulunmadığı halde verilen cezanın aynı Kanunun 43. maddesi ile artırılması,

SONUÇ: Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321 ve 326. maddeleri  uyarınca hükmün BOZULMASINA,  oybirliğiyle karar verildi.

Y.5.C.D. 18.1.2010 E.2009/12606 – K.2010/93

Önceki İçerikYCGK 3.2.2009 E.2008/11-250 – K.2009/13
Sonraki İçerikY2HD 1.11.2010 E.2010/5909 – K.2010/18069

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.