Ana Sayfa Yargı Kararları Y2HD 1.11.2010 E.2010/5909 – K.2010/18069

Y2HD 1.11.2010 E.2010/5909 – K.2010/18069

460
0

– Ergin Olmayananın Vesayet Altına Alınması
– Ergin Olmayan Kişinin Kısıtlanması

TMK.405,419

Türk Medeni Kanununun 419/2. maddesinde gerek duyulduğunda henüz ergin olmayanların da kısıtlanmasına karar verilebileceği,  ancak bu halde kısıtlama kararının ergin olduktan sonra sonuç doğuracağını hükme bağlamıştır.
1993 doğumlu küçüğün Türk Medeni Kanununun 419/2. maddesi uyarınca kısıtlanmasında hukuki yararı bulunup bulunmadığı araştırılıp ve Türk Medeni Kanununun 405. maddesindeki kısıtlama koşullarının varlığı toplanacak delillere göre ergin olmayan kişinin kısıtlanmasını gerektiren nedenler tartışılmadan, davacının ileri sürdüğü nedenlerine göre kısıtlama kararı verilmesinin gerekip gerekmediği değerlendirilmeden isteğin yazılı gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği  görüşülüp düşünüldü.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı oğlu Sedat Aktaş`ın zihinsel engelli olduğunu belirterek vesayet altına alınmasına karar verilmesini istemiş,
mahkemece çocuğun henüz on sekiz yaşından küçük olduğu, anne ve babasının sağ olup halen velayet hakkını birlikte kullandıkları, çocuğun on sekiz yaşını doldurmadan vesayet altına alınamayacağı gerekçe gösterilerek delil toplama yoluna gitmeksizin davanın reddine karar verildiği hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 419/2. maddesinde gerek duyulduğunda henüz ergin olmayanların da kısıtlanmasına karar verilebileceği, ancak bu halde kısıtlama kararının ergin olduktan sonra sonuç doğuracağını hükme bağlamıştır.

Velayet hükümleri kamu düzenine ilişkindir. Davacının oğlu 8.11.1993 doğumlu olup vasi adayının iddiaları doğrultusunda resmi sağlık kurulu raporu alınarak iddianın Türk Medeni Kanununun 405. maddesi kapsamında kalıp kalmadığı araştırılmalıdır.

Türk Medeni Kanunu`nda gerek duyulduğunda henüz ergin olmayanların da kısıtlanmasına karar verileceğini hüküm altına almıştır (TMK.md.419/2).

1993 doğumlu küçüğün Türk Medeni Kanununun 419/2. maddesi uyarınca kısıtlanmasında hukuki yararı bulunup bulunmadığı araştırılıp ve Türk Medeni Kanununun 405. maddesindeki kısıtlama koşullarının varlığı toplanacak delillere göre ergin olmayan kişinin kısıtlanmasını gerektiren nedenler tartışılmadan, davacının ileri sürdüğü nedenlerine göre kısıtlama kararı verilmesinin gerekip gerekmediği değerlendirilmeden isteğin yazılı gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

Y.2.H.D. 1.11.2010 E.2010/5909 – K.2010/18069 

Önceki İçerikY5CD 18.1.2010 E.2009/12606 – K.2010/93
Sonraki İçerikY2HD 10.5.2010 E.2009/8344 – K.2010/9347

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.