Ana Sayfa Yargı Kararları Y4HD 25.5.2009 E.2008/7583 – K.2009/7060

Y4HD 25.5.2009 E.2008/7583 – K.2009/7060

463
0

– Mirasın Reddi (Muris Aleyhine Açılan Rücu Davasında Savunma)

– Hükmen Red (Muris Aleyhine Açılan Rücu Davasında Savunma)

– Terekenin Borca Batık Olduğunun Tesbiti (Muris Aleyhine Açılan Rücu Davasında Savunma)

– Rücu Davası (Davalı Mirasçılarının Terekenin Borca Batık Olduğu Savunması) –

 

HUMK.222TMK.605/2

Terekenin borca batık olduğunun tespiti ayrı bir dava açılarak istenebileceği gibi, açılmış bir davada savunma olarak da ileri sürülebilir.
Muris aleyhine açılan rücu davasında:
Davalı mirasçıların, terekenin borca batık olduğuna ilişkin olarak gösterdikleri tüm kanıtlar toplanıp, savunma doğrultusunda değerlendirilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA ve KARAR:

Davacı İçişleri Bakanlığı adına İstanbul Muhakemat Müdürlüğü vekili tarafından, davalı Süleyman ve diğerleri aleyhine 9.6.2005 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 6.12.2007 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalılar Süleyman, Bektaş, Zeynep ve Ali vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne verildikten sonra Tetkik Hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, rücu`an tazminat istemine ilişkindir. Yerel Mahkemece, istem kabul edilmiş; karar, davalılar tarafından temyiz olunmuştur.
Davacı idare, davalıların miras bırakanın yol açtığı haksız eylem sonucunda zarar görenlere yapılan ödemelerin, haksız eylemi gerçekleştirenin mirasçılarına alınmasını istemiştir.

Davalılar ise, haksız eylemi gerçekleştiren miras bırakanın terekesinin borca batık olduğunu, kendilerine husumet yöneltilmeyeceğini ileri sürerek istemin reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Yerel Mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalılardan Süleyman, Bektaş, Zeynep ve Ali tarafından temyiz olunmuştur.
Türk Medeni Kanunu`nun 605/2. maddesi gereğince; “Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” Terekenin borca batık olduğunun tespiti ayrı bir dava açılarak istenebileceği gibi açılmış bir davada savunma olarak da ileri sürülebilir. Açılmış bir davada ileri sürülen bu savunmanın HUMK.`un 222. ve izleyen maddeleri gereğince hadiseler biçiminde incelenip karara bağlanması gerekir. Şu durumda davalıların, terekenin borca batık olduğuna ilişkin olarak gösterdikleri tüm kanıtlar toplanıp savunma doğrultusunda değerlendirilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.
Yerel Mahkemece, açıklanan yönler gözetilmeyerek, eksik inceleme ve yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.4.H.D. 25.5.2009 E.2008/7583 – K.2009/7060

Önceki İçerikY2HD 23.3.2009 E.2008/18048 – K.2009/5250
Sonraki İçerikY2HD 8.6.2009 E.2008/8710 – K.2009/10983

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.