Ana sayfa Yargı Kararları Y2HD 8.6.2009 E.2008/8710 – K.2009/10983

Y2HD 8.6.2009 E.2008/8710 – K.2009/10983

331
0

– Boşanma Davasında Hakimin İkrarla Bağlı Olmayışı

– Terk Sebebiyle Boşanma Davasının Kabul Sebebiyle Sonlandırılması

– Boşanma Davasının Kabulü (Terk Sebebiyle Açılan)

– Davayı Kabulün Hukuki Sonuç Doğurmaması (Boşanma Davası) –

 

TMK.164,166/3,184/3 – HUMK.95/2

Türk Medeni Kanunu`nun 166. maddesine dayalı açılmış bir dava olmadığı ve usulüne uygun ıslah da bulunmadığı halde, Türk Medeni Kanunu`nun 184/3, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 95/2. maddelerince davalının davayı kabulünün hukuki sonuç doğurmayacağı gözetilmeden boşanmaya karar verilmesi doğru değildir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı koca terk hukuki sebebine dayanarak boşanma davası açmış, mahkemece ilk celse davalının davayı kabul beyanına dayanılarak Türk Medeni Kanunu`nun 166/3. maddesi gereğince tarafların boşanmalarına karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu`nun 166/3. maddesi, ancak aynı yasanın 166. maddesine dayanılarak açılmış davalarda gerçekleşebilir.

Türk Medeni Kanunu`nun 166. maddesine dayalı açılmış bir dava olmadığı ve usulüne uygun ıslah da bulunmadığı halde, Türk Medeni Kanunu`nun 184/3, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 95/2. maddelerince davalının davayı kabulünün hukuki sonuç doğurmayacağı gözetilmeden boşanmaya karar verilmesi doğru değildir.

Mahkemece taraflara delilleri için süre verilip, bildirdiklerinde toplanarak davanın Türk Medeni Kanunu`nun 164. maddesi çerçevesinde değerlendirilerek sonucu uyarınca karar vermek gerekirken, yazılı şekilde Türk Medeni Kanunu`nun 166/3. maddesi uyarınca hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.H.D. 8.6.2009 E.2008/8710 – K.2009/10983

Önceki makaleY4HD 25.5.2009 E.2008/7583 – K.2009/7060
Sonraki makaleAvukatlar Gününüz Kutlu Olsun

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.