Ana Sayfa Yargı Kararları Y4HD 10.2.2010 E.2009/4089 – K.2010/1089

Y4HD 10.2.2010 E.2009/4089 – K.2010/1089

606
0

– Manevi Tazminat (2330 Sabkan. Gereğince Nakti Tazminat Alan)
– Manevi Tazminatın Bölünmezliği (2330 Sabkan. Gereğince Nakti Tazminat Alan)
– Nakdi Tazminatın Manevi Tezminatı Da Kapsaması (2310 Sa.Ka.) –

2330 Sa.Ka.6

2330 Sayılı Yasa`ya göre ödenecek nakdi tazminat, uğranılan maddi ve manevi zararların karşılığı olup, yargı yerlerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak kurumların ödemekle yükümlü tutulacakları tazminatın hesabında gözönünde tutulur.

Manevi tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesi gereğince manevi tazminat bölünerek istenemeyeceğinden ve uğranılan manevi zarar, nakdi tazminatın bir bölümü ile karşılandığından, artık aynı olay nedeniyle yeniden manevi tazminat istenemez.

DAVA ve KARAR:

Davacı Celil vekili tarafından, davalı İçişleri Bakanlığı aleyhine 4.10.2005 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 21.1.2008 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalı İçişleri Bakanlığı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalının diğer temyiz itirazına gelince; dava, trafik kazası nedeniyle yaralanmadan dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel Mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalı tarafından temyiz olunmuştur.

İçişleri Bakanlığı tarafından davacılara 2330 sayılı Yasa gereğince nakdi tazminat ödendiği anlaşılmaktadır. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yasa`nın 6. maddesi gereğince, bu Yasa`ya göre ödenecek nakdi tazminat uğranılan maddi ve manevi zararların karşılığı olup, yargı yerlerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak kurumların ödemekle yükümlü tutulacakları tazminatın hesabında gözönünde tutulur.

Manevi tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesi gereğince manevi zarar karşılığı olarak istenebilecek manevi tazminat bölünerek istenemeyeceğinden ve uğranılan manevi zarar, nakdi tazminatın bir bölümü ile karşılandığından, artık aynı olay nedeniyle yeniden manevi tazminat istenemez.

Yerel Mahkemece, davacıya ödenen 7.696,12.- YTL. nakdi tazminattan mahkemece takdir edilecek bir bölümünün manevi tazminatın karşılığı olarak ayrılıp manevi tazminat isteminin tümden reddine karar verilmesi; geri kalan tutarın ise maddi tazminatın karşılığı olarak faizi ile birlikte maddi tazminattan indirilmesi gerektiğinin gözetilmemiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davalının öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle REDDİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.4.H.D. 10.2.2010 E.2009/4089 – K.2010/1089

Önceki İçerikY1HD 8.10.2009 E.2009/8069 – K.2009/9803
Sonraki İçerikY4HD 1.2.2010 E.2009/3608 – K.2010/607

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.