Ana Sayfa Yargı Kararları Y3HD 29.3.2010 E.2010/3718 – K.2010/5224

Y3HD 29.3.2010 E.2010/3718 – K.2010/5224

598
0

– Görev (Kiracının Yeni Dönem Kira Bedelini Tesbit Talebi – Uyarlama)

– Kiracının Yeni Dönem Kira Bedelini Tesbit Talebi (Görev)

– Uyarlama

– Kira Tesbiti (Görev – Kiracının) –

 

6570 Sa.Ka. – HUMK.1

Yanlar arasındaki kira sözleşmesi 1.4.2006 başlangıç tarihli olup, 1 yıl sürelidir.
Hükmün gerekçesinde de belirtildiği üzere, davacı kiracı kira bedelini ekonomik koşullar ve emsallere göre artırmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Ancak, yerleşik Yargıtay Kararları uyarınca kira sözleşmesinde kararlaştırılan kira artış şartı yenilenen ilk dönem taraflar için bağlayıcıdır.

Davada ise sözleşmesinin süresi sona erdiği gibi, yenilenen ilk dönemin kira bedelinin tespiti de istenilmemektedir. Yine, Yargıtay Kararlarında kabul edildiği üzere kira bedelinin tespiti davası kiracı tarafından da açılabilir. Davada ki istem de uyarlama olmayıp, yeni dönem kira bedelinin indirilerek tespiti isteminden ibarettir.
Yukarıda açıklanan nedenler uyarınca, mahkemece yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde, görevsizlik kararı verilmesi uygun değildir.

DAVA ve KARAR:

Dava dilekçesinde kira parasının 1.4.2009 gününden başlayarak aylık 1.250.- TL. olarak tesbiti istenilmiştir. Mahkemece davanın görev yönünden reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dava dilekçesinde; davacının davalıya ait taşınmazda 1.4.2006 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli sözleşmeyle kiracı olarak bulunduğu, sözleşmedeki artış koşulu nedeniyle yenilenen üçüncü dönem aylık kira bedelinin 1.750.- TL.’ye ulaştığı, bu bedelin rayiç kira bedellerinin üzerinde olduğu ileri sürülerek, 1.4.2009 tarihinde başlayan dönemin aylık kira parasının 1.250.- TL. olarak tespitine karar verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece; sözleşmenin 7. maddesinin “Kiracı, kira bedelini ekonomik koşullar ve emsal kira bedellerini esas alarak artıracağını beyan ve taahhüt eder.” şeklinde düzenlendiği, açılan dava ile de kira parasının artırılmasına ilişkin bu şartın değiştirilmesinin amaçlandığı, davanın bu niteliğine göre bir kira tespit davası olmayıp, artırım şartının iptaliyle yeni ekonomik koşullara uyarlanması davası olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yanlar arasındaki kira sözleşmesi 1.4.2006 başlangıç tarihli olup, 1 yıl sürelidir. Hükmün gerekçesinde de belirtildiği üzere davacı kiracı kira bedelini ekonomik koşullar ve emsallere göre artırmaya kabul ve taahhüt etmiştir. Ancak, yerleşik Yargıtay Kararları uyarınca kira sözleşmesinde kararlaştırılan kira artış şartı yenilenen ilk dönem taraflar için bağlayıcıdır.

Davada ise sözleşmesinin süresi sona erdiği gibi yenilenen ilk dönemin kira bedelinin tespiti de istenilmemektedir. Yine, Yargıtay Kararlarında kabul edildiği üzere kira bedelinin tespiti davası kiracı tarafından da açılabilir. Davada ki istem de uyarlama olmayıp, yeni dönem kira bedelinin indirilerek tespiti isteminden ibarettir.

Yukarıda açıklanan nedenler uyarınca, mahkemece yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenler yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.3.H.D. 29.3.2010 E.2010/3718 – K.2010/5224

Önceki İçerikY11HD 15.12.2008 E.2007/11071 – K.2008/13969
Sonraki İçerikY11HD 1.3.2010 E.2010/1317 – K.2010/2238

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.