Ana Sayfa Yargı Kararları Y3HD 27.10.2008 E.2008/16826 – K.2008/17966

Y3HD 27.10.2008 E.2008/16826 – K.2008/17966

360
0

– Zamanaşımı (Ölümlü Trafik Kazasında Manevi Tazminat)

– Ölümlü Trafik Kazasında Manevi Tazminat (Zamanaşımı)

– Haksız Eylemin Aynı Zamanda Suç Oluşturması (Zamanaşımı)

– Ceza Zamanaşımı (Haksız Eylemin Suç Oluşturmasında)

 

HUMK.427 BK.47,60 765 Sa.Ka. (Mülga) 102,104,455

Haksız eylemin aynı zamanda suç oluşturması durumunda tazminat davasına ceza zamanaşımının uygulanır.

DAVA ve KARAR:

Dava dilekçesinde 750.- YTL. manevi tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın zamanaşımından reddi cihetine gidilmiş, hüküm kesin olmakla kanun yararına bozulması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilmiştir.
Temyiz isteminin HUMK.`nun 427. maddesine uygun olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, ölümlü trafik kazası nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece iki yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.
Trafik kazasının 3.6.2002 günü olduğu, davanın ise 17.11.2006 günü açıldığı anlaşılmaktadır. Ölümle sonuçlanan trafik kazası TCK.`nun 455. maddesine göre suç oluşturmaktadır.
Olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.`nun 102/4 ve  104/2. maddeleri itibariyle bu suçun ceza zamanaşımı süresi beş yıldır.
BK.nun 60/2. maddesinde, haksız eylemin aynı zamanda suç oluşturması durumunda tazminat davasına ceza zamanaşımının uygulanacağı düzenlenmiştir. İşleten durumunda bulunan davalı hakkında sürücü yönünden uygulanan ceza zamanaşımının uygulanması gerektiği yargısal içtihatlarda belirtilmektedir.
Somut olayda manevi tazminat davasının ceza zamanaşımı süresi dolmadan önce açıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle davalının zamanaşımı savunması reddedilerek işin esasının incelenmesi gerekirken, mahkemece zamanaşımı yönünden davanın reddedilmesi bozma nedenidir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün KANUN YARARINA BOZULMASINA, evrakın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Y.3.H.D. 27.10.2008 E.2008/16826 – K.2008/17966

Önceki İçerikY15HD 2.2.2009 E.2008/7559 – K.2009/506
Sonraki İçerikY9HD 18.3.2009 E.2007/38640 – K.2009/7340

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.