Ana Sayfa Yargı Kararları Y15HD 2.2.2009 E.2008/7559 – K.2009/506

Y15HD 2.2.2009 E.2008/7559 – K.2009/506

432
0

–  İstisna Sözleşmesinin İsbatı

– Veresiye Defterinin Delil Değeri

– Temerrüd Faizi

– Yemin

 

BK.101,355 HUMK.288,289,337

1. Davanın miktarı nazara alındığında davacının karo imalâtı yaptığına dair iddiasının davalının açıkça muvafakati olmadığından şahitle ispatı mümkün değildir. Davacı tarafından ibraz olunan kendi veresiye defterindeki bilgiler akdi ilişkinin varlığının kabulü için yeterli değildir.
2. İcra takip tarihinden önce davalı temerrüde düşürülmediği halde işlemiş faiz alacağı bakımından takibin devamına imkan verecek şekilde karar verilmesi BK.`nın 101. maddesine aykırı olmuştur.

DAVA ve KARAR:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı, davalıya ait evin karo döşemeleri işini gerçekleştirdiğini ileri sürerek oluşan alacağının tahsili için icra takibi yapmış, davalının takibe itiraz etmesi üzerine temyize konu itirazın iptali ve takibin devamına ilişkin olarak eldeki dava açılmıştır. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı gerek icra takibine itirazında, gerekse davaya verdiği cevap dilekçesinde akdi ilişkiyi inkâr etmiştir. Davanın miktarı nazara alındığında davacının karo imalâtı yaptığına dair iddiasının davalının açıkça muvafakati olmadığından şahitle ispatı mümkün değildir. Davacı tarafından ibraz olunan kendi veresiye defterindeki bilgiler akdi ilişkinin varlığının kabulü için yeterli değildir. Bu durumda davacı iddiasını usulen ispat edemediğinden davanın reddi gerekmekte ise de, davacı, dava dilekçesinin deliller bölümünde “her türlü delil” demek suretiyle yemin deliline dayanmış sayılacağından mahkemece akdi ilişkinin varlığı bakımından davacının davalıya yemin teklifine hakkı olduğunu hatırlatılıp, dava sonuçlandırılmalıdır.

Öte yandan, icra takip tarihinden önce davalı temerrüde düşürülmediği halde işlemiş faiz alacağı bakımından takibin devamına imkan verecek şekilde  karar verilmesi BK.`nın 101. maddesine aykırı olmuştur.
Karar belirtilen nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.15.H.D. 2.2.2009 E.2008/7559 – K.2009/506

Önceki İçerikY21HD 11.2.2009 E.2008/8297 – K.2009/1773
Sonraki İçerikY3HD 27.10.2008 E.2008/16826 – K.2008/17966

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.