Ana Sayfa Yargı Kararları Y3HD 24.2.2009 E.2009/425 – K.2009/2656

Y3HD 24.2.2009 E.2009/425 – K.2009/2656

424
0

– Döviz Bazında Kira (Kira Tesbit Davası)

– Kira Tesbit Davası (Döviz Bazında Kira – Süreli Kanun)

– Süreli Kanun (Döviz Bazında Kirada Kira Tesbit Davası) –

6570 Sa.Ka.Geç.7

“Kira parasının yabancı para veya kıymetli madene endeksli olarak belirlendiği sözleşmelerde ayrıca yıllık artış uygulanmaz” hükmü, 2000 ve 2001 yıllarına ilişkin kira paralarının artışı ile ilgili olup, süreli kanun niteliğindedir.

Bu itibarla,2008 yılı dönemine ait kira tesbit davasında (anılan yasa hükmü gözetilmeksizin) yapılacak yargılama sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.

DAVA ve KARAR:

Dava dilekçesinde kira parasının 1.7.2008 gününden başlayarak, aylık 25.000.- YTL. olarak tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı vekili dava dilekçesinde, 1.7.2008 dönemine ait kira parasının aylık 25.000.- YTL. olarak tespit edilmesini talep etmiş, mahkemece; kira akdinin döviz cinsinden yapıldığı, 6570 sayılı Kanun`un geçici 7. maddesi gereğince ayrıca artış yapılamayacağı belirtilerek davanın reddine karar verilmiş, hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.
Taraflar arasında düzenlenen 1.7.1998 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesinde aylık kira 3.795 Mark karşılığı TL. olarak kararlaştırılmıştır.

18.2.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4531 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun ile 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun`a eklenen geçici 7. maddesinin birinci fıkrasında “Sözleşmelerde kararlaştırılan kira paraları 2000.- yılında yıllık %25, 2001 yılında ise %10 oranında artırılabilir … “, 2. fıkrasında ise “Kira parasının yabancı para veya kıymetli madene endeksli olarak belirlendiği sözleşmelerde ayrıca yıllık artış uygulanmaz” hükmü getirilmiştir.

Anılan yasa 2000 ve 2001 yıllarına ilişkin kira paralarının artışı ile ilgili olup, süreli kanun niteliğindedir. Bu itibarla, yasa hükmü gözetilmeksizin yapılacak yargılama sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.

SONUÇ: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.3.H.D. 24.2.2009 E.2009/425 – K.2009/2656

Önceki İçerikY1CD 30.1.2009 E.2008/10901 – K.2009/293
Sonraki İçerikY1CD 29.1.2009 E.2008/10027 – K.2009/265

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.