Ana Sayfa Yargı Kararları Y1CD 29.1.2009 E.2008/10027 – K.2009/265

Y1CD 29.1.2009 E.2008/10027 – K.2009/265

411
0

– Baroda Atanan Vekilin Görevinin Sona Ermesi (Sanığın Başka Bir Vekili Tevkil Etmesi)
– Temyiz Talebinin Görevi Sona Eren Avukat Tarafından Yapılması –

 

CMK.64/2,185,209,234,317TCK.281/1 – 1412 Sa.Ka.317

Sanıklar, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanmışlardır.

Somut olayda, müdahillerin istemi üzerine CMK.`nun 234. maddesi uyarınca barodan avukat görevlendirilmiştir. Müdahiller, daha sonra vekaletname ile başka bir avukata görev vermişlerdir.

Vekaletname ile vekil tayin edildiğinde, baroca atanan avukatın görevi sona erer.
Eldeki davada, sonradan görevlendirilen avukat, hükmü sadece müdahillerden biri yönünden temyiz etmiştir. Görevi sona eren, Baro tarafından atanan avukatın hükmü temyiz etme hak ve yetkisi de olmadığından, diğer müdahil adına yapılan temyiz talebi red edilmiştir.

DAVA ve KARAR:

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu Ayşe`nin ölümüne sebebiyet vermekten sanıklar Enes, Ekrem ile Ali`nin yapılan yargılanmaları sonunda: Enes`in hükümlülüğüne, sanıklar Ekrem ile Ali`ye ilişkin (ISPARTA) Ağır Ceza Mahkemesi`nden verilen 10.7.2007 gün ve 87/188 sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi sanık Enes müdafii ile müdahiller vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığı`ndan tebliğname ile dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi:

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ KARARI:

1. 10.5.2007 tarihli duruşmada müdahiller Fatime, Lütfi ve İlyas`ın istemi üzerine CMK. 234. maddesi gereğince barodan müdafii atandıktan sonra aynı müdahillerin 30.5.2007 tarih ve 2079 yevmiye nolu vekaletname ile Avukat A.E.`yi vekil tayin etmeleri üzerine, 2.3.2007 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan CMK. gereğince Müdafii ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 7. maddesine göre, barodan atanan vekillerin görevlerinin sona ereceği cihetle, vekaletnameli vekil Atilla`nın hükmü, sadece Lütfü adına temyiz ettiği gözetilerek, baro tarafından atanan Avukat Osman`ın müdahil İlyas adına, Avukat B.Y.G.`nin müdahil Fatime adına hükmü temyiz etmeye hak ve yetkisi olmadığından bu müdahiller adına vaki temyiz taleplerinin CMUK. 317. maddesi nedeniyle REDDİNE, karar verilmiştir.

2. 18 yaşından küçük olan sanıkların yargılamasının kapalı oturumlarda gerçekleştirilmesi gerekirken, bazı oturumların CMK. 185. maddeye aykırı davranılarak açık yapılması, telafisi mümkün olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

3. a- Müdahilin, kamu davasına katılma talebi karşısında, sanıklar Ekrem ve Ali hakkında, 5237 sayılı TCK. nun 281/1. maddesinden açılan kamu davasına katılma talebinin reddine karar verildiği, adı geçen sanıklara atılı suçun niteliği gereği diğer sanık Enes`in suçunun sübut ve vasfına etkili olabileceği gözönüne alınarak, suçtan zarar görme ihtimaline binaen, katılma talebinin kabulü yerine reddine karar verilmesi,

b- 8.6.2007 tarihli keşifte görev yapan bilirkişinin, CMK. 64. maddesi gereğince İl Adli Yargı Adalet Komisyonu`nca belirlenen listeden atandığı belirtilmeksizin, denetime olanak sağlayacak şekilde liste dosya içine konulmaksızın re`sen seçildiği yazılarak görevlendirildiği halde, yemini yaptırılmayarak CMK. 64/2. maddesine,

c- Sanıkların doğum ve sabıka kayıtlarının getirtilip dosya içine konulmaması suretiyle CMK. 209. maddesine,

Muhalefet edilmesi

SONUÇ: Usule aykırı ve sanık müdafii ile müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden sair cihetleri incelenmeksizin öncelikle bu nedenlerle hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.1.C.D. 29.1.2009 E.2008/10027 – K.2009/265

Önceki İçerikY3HD 24.2.2009 E.2009/425 – K.2009/2656
Sonraki İçerikY4CD 17.2.2009 E.2008/21052 – K.2009/2650

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.