Ana Sayfa Yargı Kararları Y2HD 17.2.2010 E.2009/1211 – K.2010/2855

Y2HD 17.2.2010 E.2009/1211 – K.2010/2855

468
0

– Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma (Eş İçin Müşterek Yaşamı Çekilmez Kılma Şartı)
– Boşanma (Akıl Hastalığının Müşterek Hayatı Çekilmez Kılması)
– Müşterek Hayatın Çekilmez Hale Gelmesi Şartı (Akıl Hastalığı) –

TMK.165, 182, 183

Davalının akıl hastalığının davacı eş için müşterek hayatı çekilmez hale getirdiği kanıtlanmamıştır. Davacının davasının reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Dava akıl hastalığına dayalı boşanma istemine ilişkindir.
Türk Medeni Kanunu`nun 165. maddesi uyarınca, eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.
Toplanan delillerle, davalının akıl hastalığının davacı eş için müşterek hayatı çekilmez hale getirdiği kanıtlanmamıştır. Davacının davasının reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.
Y.2.H.D. 9.4.2010 E.2009/5912 – K.2010/8623

 
– Çocukla Şahsi İlişki

– Baba İle Çocuk Arasında Şahsi İlişki –

TMK. 182, 183

Baba ile müşterek çocuk arasında babalık duygularını tatmin edecek ve yatılı kalacak şekilde ayın belirli haftalarında, yarıyıl ve yaz tatillerinde daha uygun süreli kişisel ilişki tesisi gerekir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm velayet ve şahsi ilişki yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delilerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin taktirinde bir yanlışlık görülmemesine gore davalı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Taraflar farklı şehirlerde oturmakta olup, davalı baba ile düzenlenen kişisel ilişki müşterek çocuğun yaşı gözetildiğinde yetersiz kalmaktadır. Baba ile müşterek çocuk arasında babalık duygularını tatmin edecek ve yatılı kalacak şekilde ayın belirli haftalarında, yarıyıl ve yaz tatillerinde daha uygun süreli kişisel ilişki tesisi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.H.D. 17.2.2010 E.2009/1211 – K.2010/2855

Önceki İçerikYHGK Esas : 2009/9-345 Karar : 2009/392 Tarih : 15.7.2009
Sonraki İçerikY1HD 5.3.2009 E.2009/1181 – K.2009/2759

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.