Ana Sayfa Yargı Kararları Y2CD 10.2.2010 E.2010/1847 – K.2010/3584

Y2CD 10.2.2010 E.2010/1847 – K.2010/3584

357
0

– Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar
– İçkili Yerlere Gitmekten Yasaklanma
– Evde İçki İçmekten Yasaklanma –

CMK.309/4-dTCK.50/1-d

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın seçenek yaptırıma çevrilirken, kanun koyucunun amacına uygun, denetime elverişli bir seçenek yaptırıma hükmedilmesi gerekir.
“Beş ay süreyle evde içki içmekten yasaklanma seçenek yaptırımı” şeklindeki hüküm bozularak; kanun yararına bozma yoluyla; “5 ay süre ile içkili yerlere gitmekten yasaklanması” seçenek yaptırımına çevrilmesine, infazın bu tedbir üzerinden yapılmasına, hükmün diğer kısımlarının aynen korunmasına, karar verilmiştir.

DAVA ve KARAR:

Dosya kapsamına göre, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu`nun “kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar” başlıklı 50/1-d maddesinde,
“Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçu işlemesindeki özelliklere göre; mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya, çevrilebilir.” hükmünün yer aldığı, sanığa tayin edilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın seçenek yaptırıma çevrilirken, kanun koyucunun amacına uygun, denetime elverişli bir seçenek yaptırıma hükmedilmesi gerektiği, dolayısıyla sanık hakkında “beş ay süreyle evde içki içmekten yasaklama seçenek yaptırımı”na hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesinde isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

Gereği düşünüldü:

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ KARARI:

Kanunun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden,

SONUÇ: … Sulh Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen … tarihli … sayılı kararın 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesinin 4/d bendi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında hükmolunan 5 ay hapis cezasının, 5237 Sayılı Yasanın 50/1-d bendi uyarınca mahkemenin takdiri gözetilerek,
“5 ay süre ile içkili yerlere gitmekten yasaklanması” seçenek yaptırımına çevrilmesine, infazın bu tedbir üzerinden yapılmasına, hükmün diğer kısımlarının aynen korunmasına, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.C.D. 10.2.2010 E.2010/1847 – K.2010/3584

Önceki İçerikY7CD 22.3.2010 E.2007/871 – K.2010/5029
Sonraki İçerikYHGK 22.9.2010 E.2010/3-392 – K.2010/417

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.