Ana Sayfa Yargı Kararları Y1HD 21.1.2010 E.2009/12748 – K.2010/358

Y1HD 21.1.2010 E.2009/12748 – K.2010/358

446
0

– Tapu İptali (Taşınmazın Davadan Feragatı Temin Amacı İle Devri – Bedelsizlik)
– Boşanma Davasından Feragatı Temin Amacıyla Verilen Taşınmazın Geri İstenmesi (Görev)
– Aile Mahkemelerinin Görevi (Boşanan Karı-Koca Arasında Mülkiyet Uyuşmazlığı)
– Görev (Görevsizlik Kararının Kesinleşmesi)
– Görevsizlik Kararının Kesinleşmesi (Görevli Mahkeme Yönünden) –

HUMK.1,4284787 Sa.Ka.4

Davacı, ( davalının boşanma davasından feragat etmesini temin maksadıyla) dava konusu taşınmazı satış gibi göstererek gerçekte bedelsiz devrettiğini; yine parasını bizzat ödediği aracı davalı adına tescil ettirdiğini; ancak davalının boşanma davasından feragat etmediğini ileri sürerek; tapunun ve aracın trafik kaydının iptali ile adına tescili isteklerinde bulunmuştur.
Dava, mülkiyet hukukundan kaynaklanan tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.
Davaya bakma görevi Aile Mahkemesine ait olmayıp Asliye Hukuk Mahkemesine aittir. Tarafların, önceden karı-koca olmaları, ileri sürülen iddianın niteliğine göre çekişmenin Aile Mahkemesinde çözüme kavuşturulması için neden teşkil edemez.
Öte yandan Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararının temyiz edilmeksizin kesinleşmesi de sonucu etkili değildir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, davalı ile evli olduklarını, davalının boşanma davası açması üzerine, boşanma davasından feragat etmesini temin maksadıyla 1341 ada 49 parsel 10 no’lu bağımsız bölümün 1 payını satış gibi göstererek gerçekte bedelsiz devrettiğini, yine parasını bizzat ödediği 34 … 771 plakalı aracın davalı adına tescil ettirdiğini ancak davalının boşanma davasından feragat etmediğini ileri sürerek tapunun ve aracın trafik kaydının iptali ile adına tescili isteklerinde bulunmuştur.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece ispat edilemeyen davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi’nin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.

Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; tarafların boşandıkları boşanma ilamının 13.10.2008 tarihinde kesinleştiği görülmektedir.

Davacı, davalının boşanma davasından feragat etmesini temin maksadıyla dava konusu 1341 ada 49 parselde bulunan bağımsız bölümünü satış suretiyle gerçekte bedel almadan davalıya devrettiğini yine üçüncü kişiden bedelini ödeyerek satın aldığı 34 … 771 plakalı aracı davalı üzerine tescil ettirdiğini ancak davalının boşanma davasından feragat etmediğini ileri sürerek tapu iptal tescil ve trafik kaydının iptali isteği ile eldeki davayı açmıştır.

Dava önce Asliye Hukuk Mahkemesine açılmış olup Asliye Hukuk Mahkemesinin davaya bakma görevinin Aile Mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermesi üzerine dosyanın Aile Mahkemesine gönderildiği görülmektedir.

Bilindiği üzere 18.1.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 4. maddesi hükmü gereğince Aile Mahkemelerinin; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun hariç olmak üzere İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlülüğü ve Uyguluma Şekli Hakkındaki Kanun’a göre aile hukukundan doğan dava ve işlerin karara bağlanmasıyla görevli olduğu belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, görev kaidesi kamu düzeniyle ilgili olup, mahkemece davanın her aşamasında ve re’sen (kendiliğinden) gözetilmesi gerekli bir usul kuralıdır.

Dava, mülkiyet hukukundan kaynaklanan tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Davaya bakma görevi Aile Mahkemesine ait olmayıp Asliye Hukuk Mahkemesine aittir. Tarafların, önceden karı-koca olmaları, ileri sürülen iddianın niteliğine göre çekişmenin Aile Mahkemesinde çözüme kavuşturulması için neden teşkil edemez.

Öte yandan Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararının temyiz edilmeksizin kesinleşmesi de sonucu etkili değildir.

Hal böyle olunca; yukarıda değinildiği üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir.

SONUÇ: Davacının, bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.1.H.D. 21.1.2010 E.2009/12748 – K.2010/358    

Önceki İçerikY12HD 23.2.2010 E.2009/28384 – K.2010/4090
Sonraki İçerikY21HD 10.2.2009 E.2008/17529 – K.2009/1695

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.