Ana Sayfa Yargı Kararları Y1HD 15.1.2009 E.2008/11262 – K.2009/353

Y1HD 15.1.2009 E.2008/11262 – K.2009/353

431
0

– Görevsizlik Kararı (Davaya Görevli Mahkemede Devam Edilmesi)

– Hak Düşürücü Süre (Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi)

– Davanın Açılmamış Sayılması (Görevsizlik Kararının Kesinleşmesi)

– Harici Satış (Ecrimisil) –

 

HUMK.193

Görevsizlik kararı veren mahkeme bu kararında dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine karar vermekle yetinir. Dava dosyasını kendiliğinden (re`sen) görevli mahkemeye gönderemez. Davaya görevli mahkemede devam edilebilmesi için görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren hak düşürücü 10 günlük süre içinde taraflardan birinin görevli mahkemeye başvurarak tebligat yaptırması gerekir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, kayden maliki olduğu 1165 parsel sayılı taşınmazdaki 21 nolu bağımsız bölümün davalı tarafından haklı bir nedeni olmaksızın kullanıldığını ileri sürerek elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğinde bulunmuştur.

Davalı, çekişmeli taşınmazı haricen satın aldığını, fuzuli şagil olmadığını bildirip davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, dava konusu taşınmazın harici satış sözleşmesi uyarınca davalı tarafından kullanıldığı gerekçesiyle elatmanın önlenmesi isteğinin kabulüne ecrimisil isteğinin reddine karar verilmiştir.

Karar, davalı vekil tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Sadettin Akyol`un raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi isteğiyle Sulh Hukuk Mahkemesine açılmış; Sulh Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararı temyiz edilmeksizin 15.12.2006 tarihinde kesinleşmiştir.

Bilindiği üzere, görevsizlik kararı veren mahkeme bu kararında dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine karar vermekle yetinir. Dava dosyasını kendiliğinden (re`sen) görevli mahkemeye gönderemez. Dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesi ve davaya görevli mahkemede devam edilebilmesi için görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde taraflardan birinin görevli mahkemeye başvurarak tebligat yaptırması gerekir. (HUMK.`nun 193. maddesi) 10 günlük süre hak düşürücü nitelikte olup, mahkemece re`sen gözetilir.

Somut olayda görevsizlik kararı 15.12.2006 tarihinde kesinleştiği halde davacı vekili 16.1.2007 günü Sulh Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçe ile dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi isteğinde bulunmuştur. Görevsizlik kararının kesinleştiği gün ile başvurma günü arasında 10 günden fazla süre geçtiğinden görevli mahkemede görülen dava görevsiz mahkemede açılan davanın devamı sayılamaz.

Hal böyle olunca HUMK.`nun 193. maddesi dikkate alınarak davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, işin esasının hükme bağlanması doğru değildir.

SONUÇ: Davalının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.1.H.D. 15.1.2009 E.2008/11262 – K.2009/353

Önceki İçerikY12HD 15.1.2009 E.2008/19508 – K.2009/574
Sonraki İçerikY15HD 7.1.2010 E.2009/7282 – K.2010/28

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.