Ana Sayfa Yargı Kararları Y15HD 7.1.2010 E.2009/7282 – K.2010/28

Y15HD 7.1.2010 E.2009/7282 – K.2010/28

2255
0

– Vekâlet Ücreti (Davanın Açılmamış Sayılması)

– Davanın Açılmamış Sayılması (Vekâlet Ücreti) –

 

HUMK. 409, 423, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 7

Davanın açılmamış sayılmasına, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada karar verilmesi durumunda, tarifede yazılı ücretin tamamına bu vekâlet ücretini geçmemek üzere hükmolunur.

DAVA ve KARAR:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu. Gereği konuşulup, düşünüldü:

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, eser sözleşmesine dayalı alacak istemine ilişkindir. Mahkemenin davanın açılmamış sayılmasına dair verdiği karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 7. maddesi gereğince, davanın açılmamış sayılmasına, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada karar verilmesi durumunda, tarifede yazılı ücretin tamamına hükmolunacağı ve bu ücretin mâktu vekâlet ücretini geçemeceği belirtildiği halde, davalı yararına nisbi vekâlet ücretine hükmedilmesi doğru olmamıştır. Kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de, düşülen bu hatanın giderilmesi yeniden yargılamaya ihtiyaç göstermediğinden, kararın HUMK.’nun 438/VII. ye maddesi gereğince düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

SONUÇ: Yukarıda (1.) bendde yazılı nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, (2.) bent uyarınca kabulü ile; gerekçeli kararın hüküm kısmının (4.) bendinde yazılı “7.797,44.-“ rakamının karardan çıkarılmasına, yerine “575.00.-“ yazılmasına ve kararın değiştirilmiş bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.15.H.D. 7.1.2010 E.2009/7282 – K.2010/28

Önceki İçerikY1HD 15.1.2009 E.2008/11262 – K.2009/353
Sonraki İçerikY11HD 15.12.2008 E.2007/11071 – K.2008/13969

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.