Ana Sayfa Yargı Kararları Y1CD 27.4.2011 E.2011/3298 – K.2011/2610

Y1CD 27.4.2011 E.2011/3298 – K.2011/2610

665
0

– Yargılamanın İadesi (Ceza Hukukunda – Kesinleşen Kararı Veren Hakimler)
– Kesinleşen Kararı Veren Hakimler (Yargılamanın İadesi Davasında)
– Yargılamanın İadesi Davasında Hakimler

CMK.23/3, 309, 318/1TCK.35/2,62/1,82/1-h, 109/2,3/a-b, 86/2, 149/1-c6136 Sa.Ka.13/1

Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına ilişkin kararın aynı mahkemece, fakat asıl kararı veren başkan ve üyeler dışındaki hakimlerden oluşturulan heyetçe verilmesi gerekir. Asıl Kararı veren heyette başkan ve üye olarak görev yapan hakimlerin yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar veren heyette de görev alması CMK.nun 23/3. maddesine aykırılık oluşturmaktadır.

DAVA ve KARAR:

Kasten öldürme, yağma, hürriyeti kısıtlama ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından sanık Hikmet Özen’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-h, 149/1-c, 109/2 (iki kez), 109/3-a-b (iki kez), 86/2,35/2,62/1 (beş kez) maddeleri gereğince müebbet hapis, 10 yıl hapis, 5 yıl hapis (ikikez) ve 1 ay 20 gün hapis;
Kasten öldürme, hürriyeti kısıtlama ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından sanık Givan Gelil’in, 5237 sayılı Kanun’un 82/1-h,109/2 (iki kez), 109/3-a-b (iki kez), 6136 sayılı Kanun’un 13/1, 62/1 (dört kez) maddeleri gereğince müebbet hapis, 5 yıl hapis (iki kez), 1 yıl 3 ay hapis ve 375,00.- Yeni Türk Lirası adli para cezası ile;

Cezalandırılmalarına dair Uşak Ağır Ceza Mahkemesinin 20.2.2008 tarihli ve 2006/182 Esas – 2008/44 sayılı Kararının Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 30.6.2009 tarihli ve 2008/11011 Esas, 2009/4037 sayılı ilamı ile onanmasına karar verilerek kesinleşmesini müteakip, adı geçenlerin yargılamanın yenilenmesi talebini reddine ilişkin aynı Mahkemenin 15.3.2010 tarihli ve 2006/182 Esas, 2008/44 sayılı ek kararına karşı itirazın reddine ilişkin Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 22.10.2010 tarihli ve 2010/375 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/3. maddesinde yer alan,

“Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev alamaz.” şeklindeki düzenleme ile aynı Kanun’un 318/1. maddedeki,

“Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir. ” şeklindeki düzenlemeler karşısında, ilk kararı veren heyetin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu sebeple adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir heyetin yargılamanın yenilenmesine ilişkin istemi incelemesi gerektiği, ilk hükümde görev alan mahkeme heyetindeki hakimlerin yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin 15.3.2010 tarihli karara iştirak edemeyecekleri gözetilmeden, yazılı şekilde verilen karara karşı itirazın bu yönden kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden söz edilerek, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 11.1.2011 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.04-105-64-5896- 2009/250/1804 sayılı yazılı istemlerine müsteniden anılan kararın 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi gereğince kanun yararına bozulmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 3.2.2011 tarih 43298 sayılı tebliğnamesine bağlı dosyası Dairemize gönderilmekle okundu; gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ KARARI:

I) Olay:

Kasten öldürme, yağma, hürriyeti kısıtlama ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından sanık Hikmet Ö…’in 5237 sayılı Yasanın 82/1-h,149/1-c,109/2 (iki kez), 109/3-a-b (iki kez), 86/2,35/2,62 (beş kez) ve 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçlarından mahkumiyetine ilişkin sanık Givan Gelil’in 5237 sayılı Yasanın 82/1-h, 109/2(iki kez), 109/3-a-b (iki kez) 6136 sayılı Yasanın 13/1, 62 maddeleri gereğince (4 kez) olmak üzere hapis ve adli para cezasıyla tecziyelerine dair Uşak Ağır Ceza Mahkemesince karar verildiği, heyette başkan olarak Ömer Erdoğmuş (34485) üye olarak Fazilet Tuna (35222) ve Hasan Akpolat’ın (36837) yer aldığı, Ağır Ceza Mahkemesi kararının Yargıtay 1. Ceza Dairesince 30.6.2009 gün 2008/11011 Esas, 2009/4037 sayılı ilamla onanarak kesinleştiği, yargılamanın yenilenmesine ilişkin hükümlülerin istemlerinin anılan mahkemenin aynı heyeti tarafından 15.3.2010 gün 2006/182-2008/44 sayılı ilk kararın esas ve karar numarası üzerinden reddine karar verildiği, bu karara vaki itirazın Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 22.10.2010 gün 2010/375 sayılı kararıyla reddedildiği anlaşılmıştır.

II) Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:

Sanıklar hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını veren mahkeme heyetinde yer alan başkan ve üyelerin, sanıkların yargılamanın yenilenmesi talebini inceleyip incelenemeyeceği hususu uyuşmazlık konusunu oluşturmaktadır.

III) Hukuksal Değerlendirme:

Uşak Ağır Ceza Mahkemesinin 20.2.2008 gün 2006/182 Esas, 2008/44 sayılı ilamıyla sanıklar hakkında verildiği mahkumiyet kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 30.6.2009 gün 2008/11011 Esas, 2009/4037 sayılı ilamıyla onanarak kesinleşmiştir.

Sanıkların yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmaları üzerine ilk hükmü veren Uşak Ağır Ceza Mahkemesi heyeti talebi yerinde bulmayarak15.3.2010 tarihinde bu talebi reddetmiş, vaki itiraz üzerine inceleme yapanAlaşehir Ağır Ceza Mahkemesi de 22.10.2010 tarihli ve 2010/375 D. İş kararıyla itirazı yerinde görmeyerek reddetmiştir.

5271 sayılı CMK.nun 23/3. maddesi uyarınca

“Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev alamaz.”

Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına ilişkin kararın aynı mahkemece, fakat asıl kararı veren başkan ve üyeler dışındaki hakimlerden oluşturulan heyetçe verilmesi gerekir. Asıl kararı veren heyette başkan ve üye olarak görev yapan hakimlerin yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar veren heyette de görev alması CMK.nun 23/3. maddesine aykırılık oluşturmaktadır. Bu nedenle yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine dair kararın ortadan kaldırılmasına ve talebin kabulüne karar verilmesi yerine itirazın reddine karar verilmesinin usule aykırı olduğu saptanmıştır.

Bu nedenlerle;

Uşak Ağır Ceza Mahkemesinin 15.3.2010 tarihli ve 2006/182 Esas – 2008/44 Karar sayılı yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine dair karara yönelik itirazın kabulü yerine, reddine ilişkin Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 22.10.2010 tarihli ve 2010/375 D. İş sayılı kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Bu nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi yerinde görüldüğünden, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 22.10.2010 tarih, 2010/375 D. İş sayılı kararının BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.1.C.D. 27.4.2011 E.2011/3298 – K.2011/2610

Önceki İçerikY6CD 25.1.2011 E.2010/24987 – K.2011/428
Sonraki İçerikKazancı Hukuk Yargı Kararları Programı Giriş Demo

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.