Ana Sayfa Yargı Kararları Y1CD 11.5.2009 E.2009/2667 – K.2009/2678

Y1CD 11.5.2009 E.2009/2667 – K.2009/2678

518
0

– Kasten Adam Öldürme Ve Öldürmeye Teşebbüs Suçu
– Adam Öldürmeye Teşebbüs (Ceza Takdirinde Kıstas – Tahrikin Bulunmaması – 3 El Ateş – Boyun Bölgesinden Yaralama)
– Tahrik (Mağdurun Borcunu Ödememiş Olması)
– Mağdurun Borcunu Ödememiş Olması (Tahrik)
– Cezaların Toplanması (Haziran 2005 Tarihinden Önce İşlenmiş Suçlar)
– Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
– Katılanın Temyiz Yetkisi (6136 Sayılı Kanuna Muhalefet) –

 

6136 Sa.Ka. – CMK.231TCK.35,53765 Sa.Ka.68,77 1412 Sa.Ka.317,318

1. 6136 Sayılı Kanun`a Muhalefet suçundan kurulan hükmü katılanlar vekilinin temyiz etme yetkisi bulunmadığından, katılanlar vekilinin bu suçtan kurulan hükme yönelen temyiz isteminin CMUK`un 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

2. Mağdurun aldığı mobilyaların borcunun ödenmemesi, sanıklara yönelik tahrik oluşturacak bir haksız eylem oluşturmaz.

3. Sanık Süleyman`ın maktul ve katılan-mağdura üç el ateş etmesi sonucu bir adet merminin katılan-mağdur Hıdır`ın sağ boyun bölgesine isabet ettiği, ameliyata alındığı, katılanın sağ juguler ven, sağ subkavien arter yaralanması nedeniyle hayati tehlikeye, uzuv zaafına ve çehrede sabit esere maruz kıldığı olayda; hedef alınan vücut bölgesi, yaraların niteliği ve meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak, sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK.`nın 35. maddesi uyarınca ceza tayin edilirken alt ve üst sınırlar arasında üstsınıra yakın ceza verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik ceza tayin edilmesi isabetsizdir.

4. Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarda, her suç yönünden ayrı ayrı yapılan değerlendirme sonucu, her suçla ilgili lehe yasa ve buna göre her suçun sonuç cezası belirlendikten sonra, cezaların toplanmasına 765 sayılı TCK.`nın 68. ile 77. maddelerindeki ilkelere göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi isabetsizdir.

5. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında; ceza miktarının üst sınırının 2 yıla çıkarılması, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlarla ilgili sınırlandırmanın da kaldırılması nedeniyle, yerel mahkemece yeniden değerlendirilme yapılmasında zorunluluk vardır.

DAVA ve KARAR:

Ramazan`ı kasten öldürmekten, Hıdır`ı da öldürmeye teşebbüsten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Süleyman, iş bu suçlara yardımdan sanıklar Temel ile Tekin`in yapılan yargılanmaları sonunda; Hükümlülüklerine ilişkin Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 11.12.2006 gün ve 159/682 sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi sanıklar müdafii ile müdahiller vekili taraflarından istenilmiş ve hüküm kısmen resen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığı`ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle, incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ KARARI:

1- 6136 Sayılı Kanun`a Muhalefet suçundan kurulan hükmü katılanlar vekilinin temyiz etme yetkisi bulunmadığından, katılanlar vekilinin bu suçtan kurulan hükme yönelen temyiz isteminin CMUK.`un 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

2- Katılanlar vekilinin yetkisi bulunmadığından duruşmalı inceleme isteminin CMUK.`un 318. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

3- Sanıklar Tekin ve Temel hakkında hükmolunan ceza miktarları dikkate alınarak sanıklar müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin CMUK.`un 318. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

4- Sanık Süleyman hakkında kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve 6136 Sayılı Kanun`a Muhalefet suçlarından, sanıklar Tekin ve Temel hakkında kasten adam öldürmeye yardım etmek ve kasten adam öldürmeye teşebbüse yardım etmek suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Süleyman`ın ka sten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs; sanıklar Tekin ve Temel`in kasten adam öldürmeye yardım etmek ve kasten adam öldürmeye teşebbüse yardım etmek suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçlarının niteliği tayin, sanıklar Tekin ve Temel yönünden takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, sanıkların savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Süleyman müdafiinin delillerinin değerlendirilmesine, tahrik indirim oranının ve teşebbüs indiriminin azlığına, takdiri indirim nedenlerinin uygulanmasına vesaireye yönelen, sanıklar Tekin ve Temel müdafiinin sübuta, delillerinin değerlendirilmesine vesaireye yönelen, katılanlar vekillerinin suç vasfına, takdiri indirim nedenlerinin uygulanmasına vesaireye yönelen ve o yer Cumhuriyet Savcısı`nın sanık Temel`in beraat etmesi gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

A) Sanıklar hakkında adam öldürmeye teşebbüs ve adam öldürme suçları yönünden yapılan incelemede;

a) Dosya kapsamına göre, olaydan önce sanık Süleyman ile maktul Ramazan ve katılan-mağdur Hıdır arasında sanık Süleyman`dan aldıkları mobilyaların borcunun ödenmemesinden kaynaklanan hukuki ihtilaf nedeniyle, olay günü sanık Süleyman`ın diğer sanıklar Tekin ve Temel`le birlikte maktul ve katılan-mağdurun dükkanına geldikleri ve sanık Süleyman`ın maktul ve katılan-mağdura üç el ateş etmesi sonucu bir adet merminin katılan-mağdur Hıdır`ın sağ boyun bölgesine isabet ettiği, ameliyata alındığı, katılanın sağ juguler ven, sağ subkavien arter yaralanması nedeniyle hayati tehlikeye, uzuv zaafına ve çehrede sabit esere maruz kıldığı olayda; hedef alınan vücut bölgesi, yaraların niteliği ve meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak, sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK.`nın 35. maddesi uyarınca ceza tayin edilirken alt ve üst sınırlar arasında üstsınıra yakın ceza verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik ceza tayin edilmesi.

b) Sanık Süleyman ile öldürülen Ramazan ve katılan-mağdur Hıdır arasında özel hukuk anlaşmazlığından çıkan olayda, öldürülen ve katılan-mağdurdan kaynaklanan sanıklara yönelik tahrik oluşturacak herhangi bir haksız eylemi bulunmadığı halde, sanıklar hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanarak eksik ceza tayin edilmesi,

c) 5237 sayılı TCK.`nın 53. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılan sanıklar hakkında velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından getirilen kısıtlamanın 53. maddenin 3. fıkrası uyarınca şartla salıverilme tarihine kadar geçerli olduğunun belirtilmemesi.

d) Yargıtay Ceza Genel Kurulu`nun Dairemizce de benimsenen 17.4.2007 gün ve 2007/1-32-97 Sayılı Kararı uyarınca Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarda, her suç yönünden ayrı ayrı yapılan değerlendirme sonucu, her suçla ilgili lehe yasa ve buna göre her suçun sonuç cezası belirlendikten sonra, cezaların toplanmasına 765 sayılı TCK.`nın 68. ile 77. maddelerindeki ilkelere göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi.

B) Sanık Süleyman hakkında 6136 Sayılı Kanun`a Muhalefet suçundan kurulan hükümle ilgili olarak yapılan incelemede;

Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 5728 Sayılı Kanunun 562. maddesi uyarınca değiştirilen 5271 sayılı CMK.`nın 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında; ceza miktarının üst sınırının 2 yıla çıkarılması, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlarla ilgili sınırlandırmanın da kaldırılması nedeniyle yerel mahkemece yeniden değerlendirilme yapılmasında zorunluluk bulunması, bozmayı gerektirmiş,

SONUÇ: Katılanlar vekilinin ve sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, sanıklara verilen ceza miktarı ve tutuklulukla geçirdikleri süre dikkate alındığında tahliye taleplerinin REDDİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.1.C.D. 11.5.2009 E.2009/2667 – K.2009/2678

Önceki İçerikY13HD 26.2.2009 E.2009/1088 – K.2009/2553
Sonraki İçerikY1CD 31.3.2009 E.2008/9687 – K.2009/1691

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.