Ana Sayfa Yargı Kararları Y18HD 13.4.2009 E.2008/12476 – K.2009/4062

Y18HD 13.4.2009 E.2008/12476 – K.2009/4062

627
0

– Eğitim Ve Öğretim Giderleri

– Mecburi Hizmetin Tamamlanmaması (Yetersizlik Nedeniyle)

– Kefilin Sorumluluğu (Mecburi Hizmetin Yetersizlik Nedeniyle Tamamlanamaması)

– Okutma Giderleri

 

BK.97,483

Mecburi hizmetin tamamlanmaması sebebiyle açılan tazminat davasında:
1. Davalı Murat Başçı’ya öğrenciliği döneminde yapılan masraflardan kalan mecburi hizmetine karşılık gelen 7.614,385.- YTL.’nin sarf tarihinden dava tarihine kadar işlemiş faizinin hesap ettirilip hüküm altına alınması gerekirken, belirlenen asıl alacak ve cezai şartın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verilmesi,

2. Davalı asil Uzman Jandarma Okulunu başarı ile bitirip muvazzaflık görevi sırasında yetersizlik nedeniyle ordu ile ilişiği kesildiğine göre,  davalı kefil Ali Başçı açısından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, onun hakkında da davanın kabul edilmiş olması,

Doğru görülmemiştir.

DAVA ve KARAR:

Dava dilekçesinde, eğitim ve öğretim giderinden kaynaklanan 15.228,77.- YTL. alacağın sarf tarihinden itibaren faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalılardan Murat Başçı’nın uzman jandarma çavuş iken yetersizlik nedeniyle 30.8.2005 tarihinde ilişiğinin kesildiğini, davalının kalan mecburi hizmete karşılık gelen borcunun  15.228,77.- YTL. olduğunu belirterek, bu alacağın sarf tarihinden itibaren yasal faiziyle beraber tahsilini istemiş, mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda 15.228,77.- YTL. alacağın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

1- Dosya içerisinde bulunan ve yükümlünün Uzman Jandarma Okulunda eğitime başlarken vermiş olduğu Mersin 3. Noterliğince düzenlenmiş 25.7.2002 gün ve 16627 yevmiye numaralı yüklenme senedinde, davalı ilişiğinin kesilmesi halinde kendisine yapılmış olan masrafları sarf tarihinden itibaren işleyecek faiziyle ödemeyi taahhüt etmiştir. Bu durum karşısında davalı Murat Başçı’ya öğrenciliği döneminde yapılan masraflardan kalan mecburi hizmetine karşılık gelen 7.614,385.- YTL.’nin sarf tarihinden dava tarihine kadar işlemiş faizinin hesap ettirilip hüküm altına alınması gerekirken, belirlenen asıl alacak ve cezai şartın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verilmesi,

2- Davacı asil Murat Başçı’nın Uzman Jandarma Okuluna girerken verdiği yüklenme senedini kefil olarak imzalayan Ali Başçı kefalet senedinde  “Uzman Jandarma adayı olarak kayıt-kabul olunan Ali Başçıoğlu Murat Başçı tarafından verilen yüklenme senedindeki taahhütnamesine aykırı hareket etmesi nedeniyle okulla ilişiğinin kesilmesi halinde, Murat Başçı adına tahakkuk edecek okul masraflarını ödeyeceğimi taahhüt ederim.” şeklinde taahhüt vermiştir. Davalı asil Uzman Jandarma Okulunu başarı ile bitirip muvazzaflık görevi sırasında yetersizlik nedeniyle ordu ile ilişiği kesildiğine göre, davalı kefil  Ali Başçı açısından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, onun hakkında da davanın kabul edilmiş olması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ:

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.18.H.D. 13.4.2009 E.2008/12476 – K.2009/4062

Önceki İçerikY1HD 19.1.2009 E.2008/12817 – K.2009/431
Sonraki İçerikY14HD 16.3.2009 E.2009/2277 – K.2009/3223

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.