Ana Sayfa Yargı Kararları Y14HD 16.3.2009 E.2009/2277 – K.2009/3223

Y14HD 16.3.2009 E.2009/2277 – K.2009/3223

1947
1

– Kanuni İpotek Şerhinin Kaldırılması  (Dava Tarihindeki Değerin Depo Ettirilmesi)

– İpotek Bedelinin Depo Ettirilmesi (Dava Tarihindeki Değer)

– İmar Uygulaması Nedeniyle İpotek Tesisi

 

TMK.881,883 3194 Sa.Ka.geçici 5

İmar uygulaması sonucu tesis edilmiş olan kanuni ipoteğin kaldırılması davasında, davacının taşınmazı içinde kalan davalı taşınmazın dava tarihindeki değeri bilirkişi marifetiyle belirlenerek, bu bedel depo ettirildikten sonra karar verilmesi gerekir.

DAVA ve KARAR:

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 10.3.2008 gününde verilen dilekçe ile ipotek şerhinin kaldırılması istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 16.12.2008 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı, maliki olduğu 3057 ada 18 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında mevcut olan ipotek şerhinin bedeli karşılığında kaldırılmasını talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacıya ait 18 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında 2.8.1993 tarihli, 5.800.000.- TL. bedelli faizsiz kanuni ipotek şerhi mevcuttur. İmar uygulaması nedeniyle tesis edilmiş olan kanuni ipoteğin bedeli karşılığında kaldırılması talep edildiğine göre ipotek bedelinin dava tarihindeki rayiç bedeli belirlenerek hüküm kurulması gerekir.

Mahkemece, imar uygulaması; sonucu davacının taşınmazı içinde kalan davalı taşınmazın dava tarihindeki değeri bilirkişi marifetiyle belirlenerek, bu bedel depo ettirildikten sonra karar verilmesi gerekirken ipotek tesis tarihindeki bedel; depo ettirilerek davanın, kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.14.H.D. 16.3.2009 E.2009/2277 – K.2009/3223

Önceki İçerikY18HD 13.4.2009 E.2008/12476 – K.2009/4062
Sonraki İçerikY21HD 11.2.2009 E.2008/8297 – K.2009/1773

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.