Ana Sayfa Yargı Kararları Y17HD 29.9.2009 E.2009/4999 – K.2009/5809

Y17HD 29.9.2009 E.2009/4999 – K.2009/5809

625
0

– Kasko Sigortası (Tam Hasar)

– Tam Hasar (Kasko Sigortası – Aracın 2. El Ederi – Aracın Hurda Ederi)

– Aracın 2. El Ederi (Kasko Sigortası – Tam Hasar)

– Aracın Hurda Ederi (Kasko Sigorta – Tam Hasar) –

 

TTK.1279,1299

Kasko Sigortalı Araç Sahibinin tam hasar halinde talep edebileceği tazminat davasında, mahkemece yapılacak iş; konusunda uzman Karayolları Fen Heyeti veya İTÜ. gibi kurumlardan seçilecek uzman bilirkişi heyetinden dosyadaki ekspertiz raporu, tespit dosyası aracın yaşı, modeli ve fotoğraflara göre, aracın onarımının ekonomik olup olamayacağı, aracın ikinci el piyasa değeri ile hurda değerinin tesbiti hurdasının davacı sigortalıda kalması halinde, aracın ikinci el değerinden hurda değeri mahsup edilerek gerçek zararın belirlenmesi için ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık, rapor alınarak sonucuna uygun hüküm kurmaktır.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı tazminat davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı vekili dava dilekçesinde müvekkiline ait aracın davalı şirkete kasko sigorta poliçesi ile sigortalı olduğunu, araçta meydana gelen hasar bedelinin sigortalıya ödenmediğini belirterek, 23.250.00.- YTL.`sı tazminatın 22.2.2005 tarihinden işleyecek reeskont faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili ekspertiz raporuna göre aracın perttotal olduğunu hasar bedeli olan 15.000.- YTL.`nin ödendiğini, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, Yargıtay bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne ile; 23.250.00.- YTL.`sı tazminatın 13.4.2005 tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline bu miktarın 15.000.- YTL.`sının 13.6.2005 tarihinde davacıya ödendiğinin tespitine ve faizin buna göre hesaplanmasına karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

Davalı, sigorta şirketi sigortalısının poliçe teminatı kapsamında olan gerçek zararından sorumludur. Davalı sigorta şirketi tarafından yapılan ekspertiz raporunda, araçta hasarın 25.247,00.- YTL., ikinci el piyasa değerinin 28.000,00.- YTL. olduğu, aracın onarımının ekonomik olmadığı belirtilmiştir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise, aracın onarımının mümkün olduğu gerekçesi ile 23.250,00.- YTL. parça ve işçilik bedeli belirlenmiş, aracın 2. el piyasa değerinin ise 28.000,00.- YTL. – 31.000,00.- YTL. olduğu tespit edilmiş, mahkemece aracın onarımının ekonomik olduğu kabul edilerek 23.250,00.- YTL.`nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Davalının temyizi üzerine sigorta sözleşmesi genel şartlarına göre hasar bedeli aracın değerinin %60`ı oranında olduğu takdirde aracın pert sayılacağına dair şartın irdelenmesi için karar bozulmuştur.

Kasko sigortası Genel Şartlarının 3.3.1.2. maddesinde, “Onarım masraflarının sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile taşıtın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır. Aracın tam hasara uğraması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki sigorta değeri ödenir. Bu durumda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez. Değeri tamamen ödenen araç ve aksamı, talep ettiği takdirde sigortacının malı olur” hükmüne yer verilmiştir. O halde mahkemece yapılacak iş; konusunda uzman Karayolları Fen Heyeti veya İTÜ. gibi kurumlardan seçilecek uzman bilirkişi heyetinden dosyadaki ekspertiz raporu, tespit dosyası aracın yaşı, modeli ve fotoğraflara göre, aracın onarımının ekonomik olup olamayacağı, aracın ikinci el piyasa değeri ile hurda değerinin tesbiti hurdasının davacı sigortalıda kalması halinde, aracın ikinci el değerinden hurda değeri mahsup edilerek gerçek zararın belirlenmesi için ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık, rapor alınarak sonucuna uygun hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde bozma ilamının gereği yerine getirilmeden eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.17.H.D. 29.9.2009 E.2009/4999 – K.2009/5809

Önceki İçerikYHGK 17.2.2010 E.2010/11-76 – K.2010/76
Sonraki İçerikYHGK 24.2.2010 E.2010/12-106 – K.2010/107

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.