Ana Sayfa Yargı Kararları Y13HD 30.3.2010 E.2009/11641 – K.2010/4179

Y13HD 30.3.2010 E.2009/11641 – K.2010/4179

1091
0

– Alacağın Temliki (Borcun Temlik Edene Ödenmesi – Zorunlu Dava Arkadaşlığı)

– Zorunlu Dava Arkadaşlığı (Yetki Ve Görev)

– Yetki (Zorunlu Dava Arkadaşlığı)

– Görev (Zorunlu Dava Arkadaşlığı) –

 

HUMK.1,9818 Sa.Ka.162,165

1. Davacı şirket, davalı şirketin diğer davalı SGK.`dan olan alacağını kendisine temlik ettiğini; davalı SGK.`nun bu temlik edilen alacağı kendisine ödemesi gerekirken sehven diğer davalıya ödediğini; bu alacağını tahsil etmek için davalı SGK.`nun adresini esas alarak her iki davalı hakkında Ankara`da icra takibi yaptığını, ancak icra takibine haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptali ile icra inkar teminatının tahsilini istemiştir.

2. Davadaki bu ileri sürülen iddiaya göre her iki davalı arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmakta olup, her iki davalı hakkındaki davanın birlikte görülmesi zorunludur. Davacı ile davalı Malatya Hitit Ltd. Şti.`nin ticari şirket oldukları gözetildiğinde de davaya Ticaret Mahkemesinde bakılması gerekir. Diğer davalı SGK.`nın merkezinin Ankara`da bulunması nedeniyle davacının Ankara`da her iki davalı aleyhine icra takibinde bulunmasıda usul ve yasaya uygun bulunmaktadır. Hal böyle olunca mahkemece her iki davalı hakkındada açılan davanın esasına girilerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gereklidir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı şirket, davalı Malatya Hitit Sağlık Ürünlere San. ve Tic. Ltd. Şti.`nin diğer davalı SGK.`dan olan alacağını kendisine temlik ettiğini, davalı SGK.`nun bu temlik edilen alacağı kendisine ödemesi gerekirken sehven diğer davalıya ödediğini, bu alacağını tahsil etmek için davalı SGK.`nun adresini esas alarak her iki davalı hakkında Ankara`da icra takibi yaptığını, ancak icra takibine haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptali ile icra inkar taminatının tahsilini istemiştir.

Davalı SGK., kendilerinin tacir olmaması nedeniyle Ticaret Mahkemesinin değil, Asliye Hukuk Mahkemesini görevli olduğunu savunmuş, diğer davalı ise yetki itirazında bulunarak davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmadığı, tacir olmayan davalı SGK. hakkındaki davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiği, davalı Malatya Hitit Ltd. Şti.`ninde ikametgahının Malatya`da bulunduğu gerekçesiyle davalı SGK.`nun işbölümü itirazının kabulü ile dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmek üzere Hukuk Mahkemeleri tevzii müdürlüğüne tevdiine, diğer davalı malatya Hitit Ltd. Şti. aleyhine açılan davanın ise icra dairesinin yetkisizliği nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, eldeki davada, davalı şirketin diğer davalıdan olan alacağını kendisine temlik etmesine rağmen bu alacağın davalı SGK. tarafından davalı şirkete ödendiği için her iki davalı aleyhine yaptığı icra takibine vaki itirazın iptalini istemiştir. Davadaki bu ileri sürülen iddiaya göre her iki davalı arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmakta olup, her iki davalı hakkındaki davanın birlikte görülmesi zorunludur. Davacı ile davalı Malatya Hitit Ltd. Şti.`nin ticari şirket oldukları gözetildiğinde de davaya Ticaret Mahkemesinde bakılması gerekir. Diğer davalı SGK.`nın merkezinin Ankara`da bulunması nedeniyle davacının Ankara`da her iki davalı aleyhine icra takibinde bulunmasıda usul ve yasaya uygun bulunmaktadır. Hal böyle olunca mahkemece her iki davalı hakkındada açılan davanın esasına girilerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gereklidir. Mahkemece değinilen bu yön gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.13.H.D. 30.3.2010 E.2009/11641 – K.2010/4179

 

Önceki İçerikY4HD 31.3.2010 E.2009/6921 – K.2010/3737
Sonraki İçerikY14HD 28.9.2009 E.2009/7747 – K.2009/9880

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.