Ana Sayfa Yargı Kararları Y13HD 1.7.2010 E.2010/2081 – K.2010/9729

Y13HD 1.7.2010 E.2010/2081 – K.2010/9729

539
0

– Toki`Nin Geç Teslimi (Kira Sorumluluğu)
– Taşınmazı Teslim Tarihinin Gecikmesi (Kira Tazminatı)
– Dairenin Geç Teslimi (Kira Tazminatı)
– Kira Tazminatı (Dairenin Geç Teslimi) –

BK.187, 188, 217

TOKİ`den alınan dairenin geç teslimi sebebiyle açılan kira alacağı davasında:
Dava konusu taşınmazın teslim edilmesi gereken 15.6.2008 tarihinden dava tarihi olan 4.3.2009 tarihine kadar getirebileceği kira bedeli belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı, davalı ile yaptıkları 15.6.2006 tarihli sözleşme ile davalıdan daire satın aldığını, sözleşme ile teslim süresinin 24 ay olarak belirlendiğini, yükümlülüklerini yerine getirerek bankadan kredi çekmek suretiyle borcun tamamını kapattığını, dairenin süresi içerisinde teslim edilmediğini, süresinde teslim edilmediği için zarara uğradığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, kira kaybından ötürü 4.500.- TL., bakiye borcu kredi çekerek ödediği için faiz kaybından ötürü 1.600.- TL. olmak üzere 6.100.- TL. maddi, 1.000.- TL. manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, konut teslimi hususunda belirli bir tarihin taahhüt edilmediğini, sözleşmede geç teslimden dolayı kira kaybı ve tazminatı ödeneceğine yer verilmediğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, 9.620.- TL.nin davalıdan tahsiline, manevi tazminat ve diğer taleplerin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Taraflar arasındaki 15.6.2006 tarihli sözleşmenin 3. maddesinde, dairenin teslim süresi 24 ay olarak kararlaştırılmıştır. Buna göre davalının, sözleşme tarihinden itibaren en geç 15.6.2008 tarihinde daireyi davacıya teslim etmekle yükümlü olduğunun, davacının da bu tarihten itibaren kira tazminatı talep edebileceğinin kabulü gerekir. Öte yandan ise her davanın, açıldığı tarihteki şartlara ve duruma göre yürütülerek sonuçlandırılması yasal zorunluluktur. Dava açıldıktan sonra meydana gelen olaylar ve ortaya çıkan sonuçlar o davanın konusu yapılamaz ve bu durumun ıslah ile de temini mümkün değildir. Dava konusu daire davacıya 3.9.2009 tarihinde teslim edildiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece dava konusu taşınmazın 15.6.2008 tarihinden dava tarihi olan 4.3.2009 tarihine kadar getirebileceği kira bedeli belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde dava tarihinden teslim tarihine kadar oluşan kira bedeline de hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının ikinci bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte belirtilen nedenle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.13.H.D. 1.7.2010 E.2010/2081 – K.2010/9729

Önceki İçerikY9HD 12.5.2008 E.2007/35913 – K.2008/12011
Sonraki İçerikY2HD 29.11.2010 E.2009/16490 – K.2010/19824

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.