Ana Sayfa Yargı Kararları Y13HD 13.10.2009 E.2009/3105 – K.2009/11489

Y13HD 13.10.2009 E.2009/3105 – K.2009/11489

761
5

– Doktorun Sorumluluğu (Hafif Kusur)
– Doktorla Yapılan Sözleşme (Vekalet Sözleşmesi)
– Vekalet Sözleşmesi (Doktorun Sorumluluğu)
–Vekilin Sorumluluğu (Doktorun Sorumluluğu)
–Yanlış Teşhis Ve Tedavi

BK.321, 386, 390, 394

Dava, davalı doktorun Vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır.

Doktorun meslek alanı içinde olan hafif dahi olsa bütün kusurları, sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. Dava konusu olayda davalı doktorun, davacı hastasını ameliyat etmesi sonrasında daha iyi sonuca gidebilecek meteryalı kullanmadığı ve kullandığı telleri de erken çıkardığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla olayda davalı doktorun kusur oranına bağlı olunmaksızın karar verilmesi gerekir.

Mahkemenin, saptanan tazminat miktarından kusur oranında indirim yapması usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı, 2.3.2002 tarihli kaza sonrası dirseğinde oluşan kırık nedeniyle davalı doktor tarafından ameliyat edildiğini ve kırığın tellerle bağlandığını, ancak sonrasında tellerin çıkarak deriyi delmeye başladığını, ağrılar oluştuğunu, iki ay sonra tellerin davalı doktor tarafından ameliyatla çıkarıldığını, ancak iyileşmediği için başka bir hastanede yeniden ameliyat olduğunu ileri sürerek ilk ameliyat için harcadığı 5.250.00.- TL. ile 2. ameliyat için harcadığı 750.- TL. toplamı 6.000.00.- TL. maddi ve 20.000.- TL. manevi tazminatın tahsilini istemiş, birleşen davada ise iş gücü kaybından dolayı 25.000.00.- TL. maddi tazminatın ödetilmesini talep etmiştir.

Davalı, olayda kusur ve ihmalinin bulunmadığını, davacının gerekli şekilde bilgilendirildiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davalının 2/8 oranında kusurlu olduğu esası benimsenerek hesaplama yapan bilirkişi raporu esas alınarak asıl davada 897.47.- YTL. tedavi gideri ile 5.000.- YTL. manevi tazminatın, birleşen davada ise 5.229,09.- YTL. maddi tazminatın tahsiline karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacının temyiz itirazlarının incelemesinde; taraflar arasındaki ilişki Vekalet Sözleşmesidir.

Dava, davalı doktorun Vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır.

Vekil, iş görürken yöneltildiği sonucun elde edilmemesinden değil, bu sonuca ulaşmak için yaptığı uğraşların özenle görülmemesinden sorumludur. Vekilin sorumluluğu genel olarak işçinin sorumluluğu ve ilişkin kurallara bağlıdır. Vekil işçi gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur.

O nedenle doktorun meslek alanı içinde olan hafif dahi olsa bütün kusurları, sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. Dava konusu olayda davalı doktorun, davacı hastasını ameliyat etmesi sonrasında daha iyi sonuca gidebilecek meteryalı kullanmadığı ve kullandığı telleri de erken çıkardığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla olayda davalı doktorun kusur oranına bağlı olunmaksızın karar verilmesi gerekir. Bir başka deyişle saptanacak tazminat miktarından kusur oranı nedeniyle indirim yapılması olanaksızdır. Mahkemenin değinilen bu yönü gözardı ederek, saptanan tazminat miktarından kusur oranında indirim yapması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalının tüm temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bent uyarınca temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.13.H.D. 13.10.2009 E.2009/3105 – K.2009/11489

Önceki İçerikYHGK 13.4.2011 E.2010/13-717 – K.2011/129
Sonraki İçerikY13HD 28.9.2009 E.2009/4667 – K.2009/10460

5 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.