Y13HD 28.9.2009 E.2009/4667 – K.2009/10460

– Doktorun Sorumluluğu (Yanlış Teşhis Ve Tedavi – Vekalet Sözleşmesi) – Vekalet Sözleşmesi (Doktorun Sorumluluğu) – Doktorun Hafif Kusuru – Yanlış Teşhis Ve Tedavi BK.321/1, 386, 390/11, 394/1 Yanlış teşhis ve tedavi nedeniyle, doktordan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada: Dava, davalının Vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. Vekil, işçi gibi özenle […]

Y13HD 13.10.2009 E.2009/3105 – K.2009/11489

– Doktorun Sorumluluğu (Hafif Kusur) – Doktorla Yapılan Sözleşme (Vekalet Sözleşmesi) – Vekalet Sözleşmesi (Doktorun Sorumluluğu) –Vekilin Sorumluluğu (Doktorun Sorumluluğu) –Yanlış Teşhis Ve Tedavi BK.321, 386, 390, 394 Dava, davalı doktorun Vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. Doktorun meslek alanı içinde olan hafif dahi olsa bütün kusurları, sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. Dava […]