Ana Sayfa Yargı Kararları Y12HD 3.5.2010 E.2009/29850 – K.2010/10936

Y12HD 3.5.2010 E.2009/29850 – K.2010/10936

410
0

– Anonim Şirket Hissesinin Haczi
– Hisse Senedi Çıkarılmış Olması Ya Da Olmaması Hallerinde Haciz
– Hisse Senedi Değerinin Takdiri

İİK.88,94

Borçluya ait hisse senetlerinin haczi ve İcra Müdürlüğünce verilen, kıymet takdiri talebinin reddine dair kararın iptali talebi ile açılan davada:
Şikayetçi şirketin hisse senedi çıkardığı yönündeki iddiası, resmi kayıtlar incelenerek İcra Mahkemesince tespit edilmemiştir.
Mahkemece gerektiğinde bilirkişi incelemesiyle şirketin resmi kayıt, defter ve belgeleri incelenerek hisse senedi çıkarılıp çıkarılmadığı araştırılarak ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. O halde eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Alacaklı vekili, borçluya ait hisse senetlerinin haczi ve kıymet takdiri yapılması istediğini İcra Müdürlüğünce ret edildiğini reddin iptalini istemiştir.

Mahkemece, haczin zaten İİK`in 94. maddesi gereği yapıldığını, kıymet takdirinin İcra Müdürlüğünce yapılması gerektiği gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verilmiştir.
Anonim şirketlerde hisse senedi çıkarılması zorunluluğu yoktur. Hisse senedi çıkarılmış ise, bunlar menkul mallarla ilgili haciz ve muhafaza hükümlerini düzenleyen İİK`in 88. maddesi uyarınca İcra Müdürlüğünce haczedilebilir ve muhafaza altına alınır.

Hisse senedi çıkarılmamış ise, borçlunun 3. kişi nezdinde bulunan ve henüz kıymetli evraka bağlanmamış, hisse hakları İİK`in 94. maddesi gereğince İcra Müdürlüğü tarafından mahalline bizzat gidilerek ve pay defterine işlenmek suretiyle haciz işlemi yapılabilir.

Haciz keyfiyeti de borçlunun hissesini elinde bulunduran 3. şahıslara ihbar edilir. Anonim ve hisseli komandit şirketlerin henüz kıymetli evrak niteliğinde senede bağlanmamış hisselerinin haczinde İİK`in 94. maddesi doğrultusunda yapılan tebliğden sonra şirket idaresi itirazda bulunmamış veya itiraz reddedilmiş ise hisselerin borçlu adına ve hesabına şirket nezdinde ve mamelekinde bulunduğu kesinleşir.

Somut olayda, şikayetçi şirketin hisse senedi çıkardığı yönündeki iddiası, resmi kayıtlar incelenerek İcra Mahkemesince tespit edilmemiştir. Mahkemece gerektiğinde bilirkişi incelemesiyle şirketin resmi kayıt, defter ve belgeleri incelenerek hisse senedi çıkarılıp çıkarılmadığı araştırılarak ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. O halde eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenler BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.12.H.D. 3.5.2010 E.2009/29850 – K.2010/10936

Önceki İçerikY11HD 11.1.2010 E.2008/8642 – K.2010/150
Sonraki İçerikY12HD 11.3.2010 E.2009/24095 – K.2010/5738

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.