Ana Sayfa Yargı Kararları Y11HD 3.2.2009 E.2007/6304 – K.2009/1142

Y11HD 3.2.2009 E.2007/6304 – K.2009/1142

614
0

– Lisans Hakkına Dayalı Marka

– Markanın Lisans Hakkına Dayalı Olarak Kullanılması

– Marka Hakkına Tecavüz

– Haksız Rekabet  (Marka Hakkına Tecavüz)

– Endüstriyel Tasarım Belgesi

– Marka Tesçil Belgesi –

 

KHK. No.:556TTK.56,57

Lisans hakkına dayalı olarak kullanılan markanın, dava tarihi itibariyle tescilli olması nedeniyle, davalı tarafından kullanılması marka hakkına tecavüz ve TTK.`nun 56 ve 57 nci maddelerinde düzenlenen haksız rekabet oluşturmaz.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi`nce verilen 11.1.2007 tarih ve 2006/121 – 2007/1 sayılı kararın Yargıtay`ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olmakla,  temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşıldıktan sonra, Dava dosyası için Tetkik Hakimi Deniz Biltekin tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 11. HUKUK GENEL KURULU KARARI:

Davacı vekili, müvekkilinin sigara kağıdı üretimi, satım ve dağıtımını yaptığını, müvekkilinin endüstriyel tasarım belgesi ve marka tescil belgeleri olduğunu, davalı şirketin müvekkiline ait olan tanınmış markaların şöhretinden ve satış imkanlarından faydalanarak taklit tüp sigara kağıdı üretimi yaptığını davalıya çekilen ihtarın sonuçsuz kaldığını, davalının tanınmış ürünleri taklit edip piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiğini, müvekkilinin endüstriyel tasarım ve marka hakkına tecavüz edildiğini ileri sürerek, müvekkili şirkete ait endüstriyel tasarım, marka, şekil, renk, dizayn ve ayırt edici özelliklerine vaki tecavüzün tesbitine, durdurulmasına ve önlenmesine, fazlaya ait haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000.- TL.`sı maddi ve manevi tazminatın davalıdan tahsiline ve itibarın zedelenmesinden dolayı 5.000.- TL.`sı tazminatın davalıdan tahsiline, davalının haksız rekabetinin men`ine ve önlenmesine, kararın ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiş, 22.12.2005 tarihli celse 10.00.- TL.`sı maddi 5.000.- TL.`sı manevi tazminat talep ettiklerini beyan etmiş ve son olarakta 11.1.2007 tarihli celsede maddi tazminat talebi atiye terk edilmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin Mehmet Rıdvan Dargın`a ait 196029 ve    161110 numaralı tescilli markaları lisans sözleşmesi ile kullandığını,   davaya konu ambalajların da bu markalara göre üretildiğini, anılan markaların hükümsüzlüğü için açılan davanın derdest olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının sigara kağıdı ürünlerini pazarladığı dikdörgen prizması biçimindeki Babil Kutusu ürün sunuş kompozisyonunun anılan prizmanın üst ve alt kapak ile küçük yan kapak kısımlarında bulunan yüzeysel kesitlerinin lisans hakkını aldığı, 20.7.1998/196029 sayılı tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden kullanılması olarak sayılabileceği, aynı şekilde ürünün ön yan kapağının üzerinde bulunan taç biçiminin de yine lisans hakkını aldığı, 22.6.2001/11985 sayılı markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden kullanılması olarak sayılabileceği, davacının markasının da zaten bu unsurları kapsadığı, bu nedenle marka hakkına tecavüzden bahsedilemeyeceği,   fakat davalının Babil Kutusu ürün sunuş kompozisyonun marka hakkının kapsamında düşünülen kısımları dışında kalan aynı ve diğer yüzeylerinde davacının sigara kağıdı ürün sunuş kompozisyonu içerisinde bulunan tüm unsurları teknik bir zorunluluktan kaynaklanmadığı halde, birebir aynılığa yakın derecede dış görünüş, dizayn, renk ve tertip tarzı itibariyle, özgün bir tasarım oluşturan davacı ürünlerinin sunuş biçimine yaklaştırdığı, bu eylemin davacı ürünlerini almak isteyenleri yanılarak davalı ürünü almak biçiminde bir yanılgıya düşüreceği, bu eylemin TTK.`nun 56 ve 57 nci maddelerinde tanımlanan haksız rekabet oluşturduğu, öte yandan davalının eyleminin davacının endüsriyel tasarım hakkına da tecavüz oluşturduğu, ihlal olunan hakkın mahiyeti, tecavüzün etkileri, ulaştığı kitle ve ibraz olunan belgelere göre tasarım hakkına tecavüz nedeniyle manevi tazminat istenebileceği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile davalının kendisine ait sigara kağıdı kutusu (Babil Kutusu) emtialarının (ürün sunuş kompozisyonun) biçim, renk ve düzenleme tarzı ile davacının tasarım hakkına tecavüz ve haksız rekabet yarattığının tesbitine, davalının anılan eylemlerinin men’ine, durdurulmasına ve önlenmesine, tecavüz konusu ürünlere el konulmasına, 5000.- TL.`sı manevi tazminatın davalıdan tahsiline, kararın ilanına, marka hakkına tecavüz ve sair istemlerin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili ve davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalının lisans hakkına dayalı olarak kullandığı markanın, dava tarihi itibariyle tescilli olması nedeniyle,  davalı tarafından kullanılmasının marka hakkına tecavüz ve TTK.`nun 56 ve   57 nci maddelerinde düzenlenen haksız rekabetten bahsedilmesinin mümkün olmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.11.H.D. 3.2.2009 E.2007/6304 – K.2009/1142

Önceki İçerikYHGK 24.6.2009 E.2009/12-252 – K.2009/295
Sonraki İçerikY11CD 6.5.2009 E.2008/20909 – K.2009/5303

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.