Ana Sayfa Yargı Kararları Y9HD 8.4.2010 E.2010/5064 – K.2010/9970

Y9HD 8.4.2010 E.2010/5064 – K.2010/9970

481
0

– Hesap Bilirkişi Ücretinin Yatırılmaması
– Kıdem Tazminatı (Hesap Bilirkişi Ücretinin Yatırılmaması)

HUMK.163, 415

Kıdem Tazminatı ve diğer işçilik haklarının talep edildiği davada:

Davacının hesap bilirkişi ücretini yatırmaması halinde;

Mahkemece, HUMK.nun 415. maddesi doğrultusunda, işlem yapılabileceği gibi ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti, ücret ve genel tatil çalışma ücreti miktarları dosyadaki verilere göre de belirlenebilir.

Bu hususlar dikkate alınarak davacı haklı olduğu takdirde alacak kalemleri tespit edilmek suretiyle bulunacak miktarlar hüküm altına alınmalıdır.

DAVA ve KARAR:

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, izin ücreti ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Göçer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı; davalı işyerinde çalışmakta iken iş sözleşmesinin haksız olarak fesih edildiğini belirterek ihbar ve kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı; davacının kendi isteği ile işten ayrıldığını alacağının bulunmadığını savunmuştur.

Mahkemece; ihtaratlı kesin süreye rağmen bilirkişi ücretinin yatırılmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

İş Hukuku yargılamasında, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğinin ileri sürülmesi halinde, feshin haklı olarak yapıldığının ispat yükü davalı işverene düşer. Aylık ücret ve diğer alacaklarını ödendiğinin ispat külfeti davalı işverene düşmektedir. Bu somut hukuksal olgulara göre, davanın ispat edilemediğinden söz edilemez.

Diğer taraftan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 163. maddesi uyarınca kesin hüküm sonuçlarının ilgililere ihtaren bildirilmesi gerekir. Bu ihtarın vekile yapılmış olması da sonucu değiştirmez.

Mahkemece tazminat ve alacakların hesaplanması için, dosyanın hesap bilirkişisine verilmesine karar verilmiştir. HUMK.nun 415. maddesi uyarınca “resen icraen emrolunan işlemin gerektirdiği gider iki taraftan birinin veya her ikisinin tediye etmesine karar verilir. Tayin edilen süre içinde bu gider yatırılmamış ise ilerde icap edenlerden alınmak şartı ile Devlet Hazinesinden ödenmesine karar verilebilir.” Mahkemece bu hüküm doğrultusunda işlem yapılabileceği gibi ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti, ücret ve genel tatil çalışma ücreti miktarları dosyadaki verilere göre de belirlenebilir.

Bu hususlar dikkate alınarak davacı haklı olduğu takdirde alacak kalemleri tespit edilmek suretiyle bulunacak miktarlar hüküm altına alınmalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.9.H.D. 8.4.2010 E.2010/5064 – K.2010/9970

Önceki İçerikYHGK 31.3.2010 E.2010/12-91 – K.2010/182
Sonraki İçerikYHGK 3.3.2010 E.2010/17-98 – K.2010/120

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.