Ana Sayfa Yargı Kararları Y9HD 8.11.2010 E.2010/37742 – K.2010/32135

Y9HD 8.11.2010 E.2010/37742 – K.2010/32135

634
1

– Otel Güvenlik Görevlisinin İşe İade Davası
– İşe İade Davası (Otel Güvenlik Görevlisi – Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi – Yeni İşçi Alımları – Sendikal Sebepler)
– Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi (İşe İade Davası)
– Yeni İşçi Alımı (İşe İade Davası)

İK.20, 21

1. Davalı işveren alt işverenlik uygulaması nedeni ile davacının İş Sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürmüş olup, geçerli bir alt işverenlik uygulaması bulunduğuna göre feshin sendikal nedene dayandığının kabulü mümkün değildir.

2. İşe iade davasında; davacının işe alınan işçilerin yaptıkları işlerde değerlendirilme imkânının bulunup bulunmadığı yönünde, davalının somut itirazlarını da karşılayacak şekilde inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmelidir.

DAVA ve KARAR:

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S. Göktaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı işçinin işe iade isteğinin kabulüne ilişkin mahkemece verilen karar Dairemizce fesih bildiriminin davacıya tebliğ edilip edilmediğinin, feshin son çare olması ilkesine uyulup uyulmadığını ve fesihte sendikal neden olup olmadığı yönünde yapılan araştırma ve incelemenin eksik olduğu gerekçesi ile bozulmuştur.

Mahkemece bozma kararı doğrultusunda yapılan yargılama sonucunda feshin geçerli nedene dayandığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosya içeriğine göre davalı şirketin güvenlik hizmetlerini dava dışı bir firma ile yaptığı sözleşme ile temin ettiği anlaşılmaktadır.

Davalı şirket ile dava dışı firma arasındaki asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kanuna uygun olduğu ve muvazaaya dayanmadığı anlaşılmaktadır.

Davalı işveren alt işverenlik uygulaması nedeni ile davacının İş Sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürmüş olup, geçerli bir alt işverenlik uygulaması bulunduğuna göre feshin sendikal nedene dayandığının kabulü mümkün değildir. Kaldı ki, sendikanın başvuru tarihi itibariyle yetkili olduğu kesinleşmiştir. Davacının işten çıkarılması sendikanın yetkisini de etkilememiştir.

Ayrıca davacının sendikal faaliyetlerde bulunduğu da yeterli ve inandırıcı delillerle kanıtlanmış değildir. Mahkemece feshin sendikal nedene dayandığının kabulü doğru olmamıştır.

Öte yandan, mahkemece serbest mali müşavirden alındığı anlaşılan raporda işyerine daha sonra yeni işçi alındığı belirtilmişse de, davalı işveren alınan işçilerin nitelikli olduklarını, davacının kısa bir eğitimle aynı işi yapmasının mümkün olmadığını, alınan işçilerde yabancı dil bilme şartının arandığını iddia ederek itirazda bulunmuştur.

İşyeri otel olup, bilirkişinin otelcilik konusunda bir uzmanlığının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle otelcilik konusunda uzman bir bilirkişi aracılığı ile fesihten sonra işe alındığı anlaşılan işçilerle davacının eğitim durumları ve diğer nitelikleri karşılaştırılarak, davacının işe alınan işçilerin yaptıkları işlerde değerlendirilme imkânının bulunup bulunmadığı yönünde davalının somut itirazlarını da karşılayacak şekilde inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmelidir.

Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olmuştur.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.9.H.D. 8.11.2010 E.2010/37742 – K.2010/32135

Önceki İçerikYHGK 15.4.2011 E.2011/13-14 – K.2011/189
Sonraki İçerikYHGK 22.6.2011 E.2011/11-367 – K.2011/439

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.