Ana Sayfa Yargı Kararları Y9HD 9.3.2010 E.2009/46261 – K.2010/6277

Y9HD 9.3.2010 E.2009/46261 – K.2010/6277

538
0

– Takdiri İndirimde Vekalet Ücreti (İş Hukukunda – Maddi Hata)
– Yargıtay İş Daireleri Kararında Maddi Hata (Vekalet Ücreti Yönünden)
– Vekalet Ücretinde Maddi Hata (İş Davalarında)
– Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Olması (İş Davalarında Maddi Hata)

BK.43, 44

İş davası sonucunda, talepte takdiri indirim yapılarak, Borçlar Kanununun 43. ve 44. maddelerine göre indirim sebebiyle reddine karar verilen miktar yönünden, red sebebiyle avukatlık ücretine karar verilmesi yerinde değildir.

Karar bu yönden hatalı olup bozulması gerekmiştir.

DAVA ve KARAR:

Dairemizin 15.10.2009 gün 2008/10453 E. – 2009/27049 K. sayılı kararı ile hükmün onanmasına karar verilmiş olup, davacı vekili, yüzde beşlerden indirim sebebiyle reddine karar verilen miktar yönünden davanın reddine dair karar verilmesinin hatalı olduğu ve yapılan indirimin fahiş olduğunu ileri sürerek, onama ilamının bu nedenle maddi hataya dayandığından bahisle ortadan kararının kaldırılarak ilk derece mahkemesi kararının bozulması talep etmiştir.

Davalının anılan dilekçesi ile dosya incelenmiş, reddine karar verilen alacaklara göre nispi avukatlık ücretine karar verilmiş ise de, yüzde beş fazla ödemelerden yapılan indirim sonucu reddedilen miktar bakımından red vekalet ücretine karar verilmesi doğru değildir.

Konu Dairemizce yapılan temyiz incelemesi sırasında gözden kaçırılmış ve vekalet ücretinin reddine karar verilen asıl alacak tutarlarından kaynaklandığı düşüncesiyle ilk derece mahkemesi kararı onanmıştır.

Dairemiz kararının vekalet ücretiyle ilgili olarak maddi hataya dayandığı görüldüğünden, Dairemizin 15.10.2009 gün 2008/10453 Esas – 2009/27049 sayılı Kararının ortadan kaldırılmasına karar verildi. Dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazlarıyla davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2. Mahkemece reddine karar verilen ikramiye, hafta tatili ücreti ve yüzde beş fazlasına dair talepler bakımından davacı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi yerinde ise de, fazla çalışma ücretinin ve bayram ve genel tatil ücretlerinin gününde ödenmemesinden kaynaklanana günlük yüzde beş fazla ödeme tutarları bakımından Borçlar Kanununun 43. ve 44. maddelerine göre indirim sebebiyle reddine karar verilen miktar yönünden red sebebiyle avukatlık ücretine karar verilmesi yerinde değildir. Karar bu yönden hatalı olup bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.9.H.D. 9.3.2010 E.2009/46261 – K.2010/6277

Önceki İçerikYHGK 6.4.2011 E.2010/4-650 – K.2011/67
Sonraki İçerikY9HD 1.4.2010 E.2010/9011 – K.2010/8893

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.