Ana Sayfa Yargı Kararları Y.9.C.D. 2.4.2009 E.2008/11583 – K.2009/3868

Y.9.C.D. 2.4.2009 E.2008/11583 – K.2009/3868

488
0

– Uyarlama Yargılaması (Lehe Kanun Yönünden, Kesinleşen Hükümler İçin – Kanun Yolu – İtiraz)

– İtiraz (Uyarlama Yargılaması Sonucunda Verilen Karar)

– Mahkumiyet Hükmünde Değişiklik (Uyarlama Yargılaması)

– Kesinleşmiş Mahkumiyet Hükmünde Değişiklik –

 

5275 Sa.Ka.98,101/3 – 3713 Sa.Ka.6/son – 5252 Sa.Ka.9

5237 sayılı TCK. dışında ceza normu içeren başka bir yasanın yürürlüğe girmesi nedeniyle yapılacak uyarlama yargılamasının:
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun`un 98 ve devamındaki maddelerine göre gerçekleştirilip sonuçlandırılması gerekir.
Ayrıca bu suretle verilecek kararlar (anılan Kanun`un 101/3. maddesi uyarınca) itiraz yasa yoluna tabidir.

DAVA ve KARAR:

Dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ KARARI:

Mahkumiyet hükmünde değişiklik yargılamasının 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu`nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun`un 9. maddesine göre yapılabilmesi için, önceki yasa uyarınca verilen mahkumiyet hükmünün 1 Haziran 2005 tarihinden önce kesinleşmiş bulunması, yargılama ihtiyacının da 765 sayılı TCK.`nın yürürlükten kalkması ve 5237 sayılı TCK.`nın yürürlüğe girmesi nedeniyle doğmuş bulunması gerekli olup, 5237 sayılı TCK. dışında ceza normu içeren başka bir yasanın yürürlüğe girmesi nedeniyle yapılacak uyarlama yargılamasının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun`un 98 ve devamındaki maddelerine göre gerçekleştirilip sonuçlandırılmasının gerekli olması, ayrıca bu suretle verilecek kararların da anılan Kanun`un 101/3. maddesi uyarınca itiraz yasa yoluna tabi bulunması karşısında, 3713 sayılı Kanun`un 6/son maddesinde 29.6.2006 tarih ve 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklik nedeniyle yerel mahkemece gerçekleştirilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmünde değişiklik yargılaması sonunda verilen karar itiraza tabi olduğundan,

SONUÇ: Temyiz incelemesine yer olmadığına, gereğinin mahallinde itiraz merciince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`na TEVDİİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.9.C.D. 2.4.2009 E.2008/11583 – K.2009/3868

Önceki İçerikY.8.C.D. 9.7.2008 E.2008/3172 – K.2008/8807
Sonraki İçerikY2HD 1.2.2010 E.2008/20278 – K.2010/1423

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.