Ana Sayfa Yargı Kararları Y8HD 22.4.2010 E.2009/5620 – K.2010/1246

Y8HD 22.4.2010 E.2009/5620 – K.2010/1246

2030
0

– Zilyetlikle İktisap (Yargılama Giderleri Ve Avukatlık Ücreti)

– Olağanüstü Zamanaşımı (Yargılama Giderleri Ve Avukatlık Ücreti)

– Kazandırıcı Zamanaşımı (Yargılama Giderleri Ve Avukatlık Ücreti)

– Kanuni Hasım (Yargılama Giderleri Ve Avukatlık Ücreti)

– Kayıt Malikinin Gaip Veya 20 Yıl Önce Ölmüş Olması –

 

TMK.713

Yasal hasım durumunda bulunan Hazine ve diğer kamu tüzel kişilere ve gerekse iptal ve tescil isteği nedeniyle davada taraf durumunu almış bulunan kayıt malikinin mirasçıları davalılar; harç, avukatlık ücreti ve diğer yargılama giderlerinden sorumlu tutulamazlar.

DAVA ve KARAR:

Bekir Balcı ile Mehmet Vedat Kalaycıoğlu ve müşterekleri aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair Malatya 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 2.6.2009 gün ve 94230 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılardan Nilgün Kalaycıoğlu ve müşterekleri vekili ile diğer bir kısım davalılar tarafından süresinde istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği düşünüldü:

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı Bekir Balcı vekili tarafından davalılar Mehmet Vedat Kalaycıoğlu ve müşterekleri aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının reddine ilişkin hükmün davacı vekili tarafından temyizi üzerine Dairenin 26.11.2009 tarihli ilamı ile davanın kabulü gerektiği gerekçesi ile bozma sevk edilmiştir. Mahkemece bozmaya uyulduktan sonra davacının davasının kabulüne, Dilek Köyü 879 parselde 18384 hisse maliki Süleyman kızı Ayşe Kalaycıoğlu, 64384 hisse maliki Hacı Bayramoğlu Azmi Kalaycıoğlu ve 18384 hisse maliki Hüseyin oğlu Recep Üçkardeşler adına tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesi üzerine; hüküm, bir kısım davalılar vekili Avukat Erdoğan Gökbulut ile Avukat Faik Demez tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ: Dosya muhtevasına dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına mahkemece bozma gereklerine uygun biçimde hüküm verildiğine göre bir kısım davalılar vekillerinin aşağıda yazılı bulunan husus dışında yerinde olmayan diğer temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün esasının ONANMASINA,

Ancak; dava TMK.nun 713/2. maddesine dayanan tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. TMK.nun 713/2. maddesindeki yollama nedeni ile bu tür davaların aynı maddenin diğer fıkralarında yazılı koşullara tabi olması gerektiği sonucuna ulaşılır. Aynı maddenin 3. fıkrasındaki “tescil davası” sözcüğünün 1. ve 2. fıkraya göre açılacak davaların amaçladığının kabulü gerekir. (Yargıtay HGK.’nun 17.2.2010 tarih 2010/8-58 E. – 2010/78 K. M. R. Karahan – İ. Özmen Zilyetlik – Tescil – Tapu İptali) gerek yasal hasım durumunda bulunan Hazine ve diğer kamu tüzel kişilere ve gerekse iptal ve tescil isteği nedeniyle davada taraf durumunu almış bulunan kayıt malikinin mirasçıları davalılar; harç, avukatlık ücreti ve diğer yargılama giderlerinden sorumlu tutulamazlar. Mahkemece bu husus gözden kaçırılarak gerçek kişi davalılar aleyhine harç, yargılama gideri ve avukatlık ücreti yükletilmiş olması doğru değildir. Bu durum karşısında eksik harcın davacıdan alınmasına tüm yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına ve davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

Bir kısım davalılar vekili Avukat Erdoğan Gökbulut ve Avukat Faik Demez’in temyizin itirazları bu bakımdan yerinde bulunduğundan kabulü ile usul ve kanuna aykırı görülen hükmün harç ve yargılama gideri ve avukatlık ücretine ilişkin bölümünün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.8.H.D. 22.4.2010 E.2009/5620 – K.2010/1246

Önceki İçerikY2HD 9.4.2009 E.2009/625 – K.2009/6776
Sonraki İçerikYHGK 24.2.2010 E.2010/1-86 – K.2010/108

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.