Ana Sayfa Yargı Kararları Y6CD 20.1.2009 E.2008/1819 – K.2009/189

Y6CD 20.1.2009 E.2008/1819 – K.2009/189

403
0

– İddianamenin İadesi (Kamu Davası Açılmasına İlişkin Yeterli Şüphenin Oluşmadığı)

– Kamu Davası Açılmasına İlişkin Yeterli Şüphenin Oluşmaması

– Hırsızlık (İddianamenin İadesi) –

 

5271 Sa.Ka.170/2,174/1,309

Suçun hukuki nitelendirilmesi Cumhuriyet Savcısına aittir. İddianamede gösterilen olaylarla ilgili olarak ibraz edilen deliller ve yargılama sırasında ibraz edilebilecek deliller birlikte değerlendirilerek yargılama sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.
İddianamenin iadesi kararına karşı itirazın kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

DAVA ve KARAR:

Hırsızlık suçundan şüpheli Ö. M. hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 31.10.2007 tarihli ve 2007/5059 soruşturma, 2007/2266 Esas – 2007/947 Karar sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair,
Niğde Asliye Ceza Mahkemesinin 12.11.2007 tarihli ve 2007/465 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, Niğde Ağır Ceza Mahkemesinin 14.11.2007 tarihli ve 2007/810 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 18.12.2007 gün ve 64881 sayılı kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 21.1.2008 gün ve KYB.2613 sayılı ihbar yazısı ile infaz dosyası 4.2.2008 tarihinde dairemize gönderilmekle incelendi:
Anılan Yazıda;

Tüm dosya kapsamına göre; Niğde Asliye Ceza Mahkemesince, dosya kül olarak ele alındığında ifadelerle, sevk maddelerinin, suç tarihlerinin ve dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin üzerinde tam olarak durulmadığı gerekçeleriyle iddianamenin iadesine karar verilmiş, itiraz üzerine Niğde Ağır Ceza Mahkemesince de şüpheli hakkında hırsızlık suçundan kamu davası açılmasına ilişkin yeterli şüphenin oluşmadığından bahisle itirazın reddine karar verilmiş ise de, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 170. maddesinde, iddianamede bulunması gereken hususların neler olacağının gösterildiği, aynı Kanunun 174/1. maddesinde ise iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceğinin belirtildiği, 5271 sayılı Kanun`un 170/2. maddesinde yer alan “Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet Savcısı, bir iddianame düzenler.” hükmü uyarınca Cumhuriyet Savcısının dava açmasının zorunlu olduğu ve suçun hukuki nitelendirilmesinin de Cumhuriyet Savcısına ait olduğu, bu durumda mahkemece, iddianamede gösterilen olaylarla ilgili olarak ibraz edilen deliller ve yargılama sırasında ibraz edilebilecek deliller birlikte değerlendirilerek yargılama sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş olduğundan bahisle 5271 sayılı CMK.`nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması dairemizden istenilmiştir.

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ KARARI:

Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı incelenen dosya içeriğine göre,

SONUÇ: Yerinde görüldüğünden kabulü ile Niğde Ağır Ceza Mahkemesince verilip kesinleşen 14.11.2007 tarih ve 2007/810 değişik iş sayılı kararın BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.6.C.D. 20.1.2009 E.2008/1819 – K.2009/189

Önceki İçerikY18HD 13.4.2009 E.2009/3309 – K.2009/4108
Sonraki İçerikY11CD 20.3.2009 E.2009/1947 K.2009/2666

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.