Ana Sayfa Yargı Kararları Y6CD 1.12.2008 E.2008/1129 – K.2008/23005

Y6CD 1.12.2008 E.2008/1129 – K.2008/23005

413
0

– Yağma (Silahla Ve Yakınanın İşyerinde)
– İşyerinde Silahla Yağma

TCK.53,61,149

Sanığın, yağma suçunu yakınanın çalıştırdığı umumi tuvaletin girişindeki kulübesinin içerisinde silahla işlediğinin anlaşılması karşısında; suçun silahla işlenmesinin yanı sıra işyerinde işlendiğinin de dikkate alınarak kanunun uygulanması ve cezaların belirlenmesindeki ölçütler de gözönüne alınarak temel cezanın belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirir.

DAVA ve KARAR:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ KARARI:

Ancak;

1- Sanığın, yağma suçunu yakınanın Dönerciler Çarşısının zemin katında çalıştırdığı umumi tuvaletin girişinde yer alan kulübesinin içerisinde silahla işlediğinin anlaşılması karşısında; hakkında 5237 sayılı TCK.nun 149/1.  maddesinin (a) bendi ile birlikte (d) bendinin de uygulanması ve aynı Yasanın 61. maddesindeki ölçütler dikkate alınarak temel cezanın belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2- 5237 sayılı Yasanın 53/3. maddesi gözardı edilerek, 53/1-c bendinde belirtilen haklardan sanığın mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmemiş olması,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, O Yer Cumhuriyet Savcısı ve sanık savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.6.C.D. 1.12.2008 E.2008/1129 – K.2008/23005

Önceki İçerikY6CD 16.2.2009 E.2009/2223 – K.2009/2903
Sonraki İçerikY6CD 23.9.2008 E.2008/325 – K.2008/1599

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.