Ana Sayfa Yargı Kararları Y5CD 1.3.2010 E.2009/10014 – K.2010/1606

Y5CD 1.3.2010 E.2009/10014 – K.2010/1606

391
0

– Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı (Mağdurenin Psikolog Eşliğinde Dinlenilmesi Gereği)
– Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
– Mağdurenin Psikolog Eşliğinde Dinlenilmesi Gereği –

2659 Sa.Ka.7,23TCK.102/6,103/6,1091412 Sa.Ka.3185271 Sa.Ka.236/2

Suç tarihinde çocuk olduğu anlaşılan mağdure hakkında Adli Tıp Kurumu Kanunu`nun 7. ve 23. maddeleri gereği usulüne uygun teşekkül etmeyen İhtisas Kurulunun düzenlediği rapora dayanılarak hüküm kurulması, kanuna aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanıklar İ. Y. ve M. Y.`nin yapılan yargılanmaları sonunda;
Sanık İ.`nin atılı her iki suçtan,

Sanık M.`nin ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mahkumiyetlerine dair,

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 29.7.2008 gün ve 2006/121 E. – 2008/180 K. sayılı hükümlerin sanıklar müdafiileri tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi ve sanık İ. Y.`ye çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kurulan hükmün tayin edilen cezanın miktarına göre re`sen de temyize tabi bulunması üzerine;

Dosya Yargıtay C. Başsavcılığının 13.7.2009 günlü tebliğnamesiyle Daireye gönderilmekle 17.2.2010 Çarşamba saat: 13.30`a duruşma günü tayin olunarak sanık müdafiine çağrı kağıdı gönderilmişti.

Belli günde Hakimler duruşma salonunda toplanarak Yargıtay C. Savcılarından E. B. hazır olduğu halde oturum açıldı.

Yapılan tebligat üzerine dosyadaki vekaletnameye dayanarak sanık İ. Y. adına gelen Av. Ö. F. A. huzura alınarak duruşmaya başlandı.
Duruşma isteğinin süresinde ve yerinde olduğu anlaşıldıktan sonra uygun görülen talep ve mütalaa dairesinde sanık İ. Y. hakkında duruşmalı, sanık M. Bakımından ise tayin edilen cezanın tür ve miktarına göre müdafiin duruşma isteğinin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca reddiyle, duruşmasız inceleme yapılmasına oybirliği ile, karar verilerek tefhim olunduktan sonra işin açıklanmasına dair raportör üye tarafından düzenlenen rapor okundu.

Raportör üye rapora ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirdi.
Sanık müdafii temyiz layihasını açıklayarak savunmada bulunup müvekkili hakkındaki hükmün bozulmasını istedi.

Yargıtay C. Savcısı tebliğname içeriğini tekrar etti.
Son sözü sorulan sanık müdafii savunmasına ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirmekle dosya incelenerek karar verilip tefhim olunmak üzere duruşma 3.3.2010 Çarşamba saat: 13.30`a bırakılmıştı.
Belli günde oturum açıldı. Dava evrakı incelenip gereği görüşülmüş olduğundan aşağıda yazılı karar ittihaz olundu:

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI:

Sanıkların kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen hükmün incelenmesinde;

3.5.2006 günlü duruşmada mağdurenin dinlenmesi sırasında CMK.nun 236/2. maddesi gereğince psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulmamış ise de; daha sonra mahkeme tarafından bu noksanlık görülerek 29.7.2008 tarihli duruşmada psikolog eşliğinde yeniden beyanı alınmak suretiyle giderildiği, ayrıca toplanan kanıtlara, mağdurenin aşamalardaki anlatımına ve doktor raporlarına göre eylemlerin zora dayandığının sabit olduğu, suçun sübut ve niteliğinin soruşturma sonuçlarına ve yasaya uygun biçimde tayin edilmiş bulunduğu anlaşıldığından, tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

Delillerle iddia ve savunma duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen sanıklar müdafiilerin temyiz itirazları ile duruşmalı inceleme sırasındaki sözlü savunmalarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

Sanık İ. Y.`nin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE,

Ancak;

Suç tarihinde çocuk olduğu anlaşılan mağdure hakkında Adli Tıp Kurumu Kanunu`nun 7. ve 23. maddeleri gereği usulüne uygun teşekkül etmeyen İhtisas Kurulunun düzenlediği rapora dayanılarak hüküm kurulması,

Kabule göre de;

Yaşı küçük mağdurenin ruh sağlığının bozulmasından dolayı ceza artırımı TCK.nun 103/6. maddesinde öngörüldüğü halde uygulama maddesi olarak 102/6. maddenin gösterilmesi,

SONUÇ: Kanuna aykırı, sanıklar müdafiileri ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı bakımından re`sen temyiz itirazları ile sanık İ. Y. müdafiin duruşmalı inceleme sırasındaki sözlü savunmaları yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, oybirliği ile, karar verildi.

Y.5.C.D. 1.3.2010 E.2009/10014 – K.2010/1606

Önceki İçerikYHGK 15.12.2010 E.2010/2-674 – K.2010/650
Sonraki İçerikY2CD 29.4.2010 E.2009/12096 – K.2010/14174

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.