Ana sayfa Yargı Kararları Y5CD 11.3.2010 E.2010/985 – K.2010/2011

Y5CD 11.3.2010 E.2010/985 – K.2010/2011

344
0

– Zorla Fuhuş Yaptırmak
– Fuhuş Yaptırmak (Zorla) –

CMK.299TCK.80, 227CMUK.318

Mağdure Lyudmyla`nın sanık Kemal`i teşhisle kendisine zorla fuhuş yaptıranın sanık Kemal olduğunu ifade etmesi, Fevzi tarafından kendisine fuhuş yaptırıldığına dair iddiasının da olmaması karşısında, sanık Fevzi`nin bu mağdureye zorla fuhuş yaptırdığı yolunda delil bulunmadığı ve bu suçtan beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması, kanuna aykırıdır.
DAVA ve KARAR:
Zorla fuhuş yaptırmak ve insan ticareti suçlarından sanıklar Fevzi ve Kemal`in yapılan yargılanmaları sonunda;
Sanıkların eyleminin zorla fuhuş yaptırmak olarak kabulü ile mahkumiyetlerine dair,
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 22.5.2008 gün ve 2008/93 Esas – 2008/170 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi sanıklar müdafiileri tarafından istenilmiş,
Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunun 25.12.2009 gün, 2009/16 sayılı kararıyla dairemizin görevsizlik kararının kaldırılarak dosyanın tevdii ile daireye gönderilmekle incelendi;
Sanığa tayin olunan cezanın türü ve miktarı karşısında koşulları bulunmadığından sanık Kemal müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca reddine ve incelemenin duruşmasız olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI:
Delillerle iddia ve savunma duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş, sübut kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen sanıklar müdafiilerin temyiz itirazlarının reddiyle, sanık Kemal hakkında iki mağdura fuhuş yaptırmak ve sanık Fevzi`nin ise mağdur Asimova`ya fuhuş yaptırmaktan kurulan mahkumiyet hükümleri usul ve kanuna uygun olduğundan ONANMASINA,
Sanık Fevzi hakkında mağdure Lyudmyla`ya fuhuş yaptırmaktan kurulan hükme gelince;
Dosya içeriği, mağdure Lyudmyla`nın sanık Kemal`i teşhisle kendisine zorla fuhuş yaptıranın sanık Kemal olduğunu ifade etmesi, Fevzi tarafından kendisine fuhuş yaptırıldığına dair iddiasının da olmaması karşısında, sanık Fevzi`nin bu mağdureye zorla fuhuş yaptırdığı yolunda delil bulunmadığı ve bu suçtan beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması,
SONUÇ: Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları yerinde görülmüş olduğundan BOZULMASINA, oybirliği ile, karar verildi.
Y.5.C.D. 11.3.2010 E.2010/985 – K.2010/2011

Önceki makaleYCGK E.2010/11-98 – K.2010/143 8.6.2010
Sonraki makaleY5CD 1.3.2010 E.2009/14543 – K.2010/1666

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.