Ana Sayfa Yargı Kararları Y4HD 9.10.2008 E.2008/9289 – K.2008/11575

Y4HD 9.10.2008 E.2008/9289 – K.2008/11575

514
0

– Rücu Davası (İş Kazasına Bağlı Olmayan Eylem Sonucu Oluşan Zarar)

– Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (Dul Ve Yetim Aylıklarının Düşülmemesi)

– Dul Ve Yetim Aylıklarının Düşülmemesi (Destekten Yoksun Kalma Tazminatı) –

 

SSK.65818 Sa.Ka.41, 45

İş kazasına bağlı olmayan haksız eylem sonucu ölen sigortalının hak sahipleri tarafından açılan destekten yoksun kalma tazminatının kapsamının belirlenmesinde Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Kanunun 65 ve sonraki maddeleri uyarınca ölüm sigortası kolundan hak sahiplerine bağlanan dul ve yetim aylıklarının zarardan düşülmesi mümkün değildir. Mahkemenin belirtilen ilkeye aykırı olan bu uygulaması doğru görülmemiş kararın hu nedenle bozulması gerekmiştir.

DAVA ve KARAR:

Davacı Zeliha Mutlu vd. tarafından, davalı Fikret Küçükerdemir vd. aleyhine 18.10.2000 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 26.9.2006 günlü kararın Yargıtay`da incelenmesi davacılar vekili ile davalılardan Fikret Küçükerdemir vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle, Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek, gereği düşünüldü:
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalıların tüm, davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davacıların diğer temyiz itirazına gelince; dava, trafik kazası nedeniyle desteğin ölümünden dolayı destekten yoksun kalma tazminatı ile manevi tazminat istemine ilişkin olup mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş ve karar taraflarca temyiz edilmiştir.

Sigortalı işçi olan davacıların desteğinin, iş kazası sonucu olmadığı anlaşılan ölümü nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumunca davacılara ölüm sigortası kolundan aylık bağlandığı dosyadaki belgelerden anlaşılmaktadır. Dairemizce istikrarla uygulandığı ve Yargıtay Hukuk Genel Kumlunun 28.11.1979 günlü ve Esas 1977/4-1110 – Karar 1979/1395 sayılı kararında benimsendiği gibi iş kazasına bağlı olmayan haksız eylem sonucu ölen sigortalının hak sahipleri tarafından açılan destekten yoksun kalma tazminatının kapsamının belirlenmesinde Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Kanunun 65 ve sonraki maddeleri uyarınca ölüm sigortası kolundan hak sahiplerine bağlanan dul ve yetim aylıklarının zarardan düşülmesi mümkün değildir. Mahkemenin belirtilen ilkeye aykırı olan bu uygulaması doğru görülmemiş kararın hu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle davacılar yararına BOZULMASINA, davalıların tüm, davacıların öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle REDDİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.4.H.D. 9.10.2008 E.2008/9289 – K.2008/11575

Önceki İçerikY14HD 28.9.2009 E.2009/7747 – K.2009/9880
Sonraki İçerikYHGK 3.3.2010 E.2010/9-128 – K.2010/122

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.